Τεστ αξιολόγησης

Η Online αξιολόγηση σχεδιάστηκε ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που απευθύνεται στα παιδιά υπό φροντίδα για να εκτιμήσουν την γνώση τους στους 9 πυλώνες για αυτόνομη ζωή:

  1. Εκπαίδευση
  2. Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις
  3. Υγεία
  4. Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση
  5. Καριέρα και Εργασία
  6. Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης
  7. Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων
  8. Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις
  9. Στέγαση

Εξάλλου, συστήνεται για τον Επαγγελματία Ολοκλήρωσης φροντίδας να είναι παρόν και να υποστηρίζει το παιδί υπό φροντίδα κατά την διάρκεια της Online αυτό-αξιολόγησης. 

Η Offline Αξιολόγηση είναι ένα  πακέτο εργαλείων για τους μέντορες για επιπρόσθετη εκτίμηση στην γνώση και στις ικανότητες του παιδιού μέσα από αυτούς τους 9 πυλώνες. Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας, στηριζόμενος στα αποτελέσματα της online αξιολόγησης μπορεί επιλεκτικά να εστιάσει σε μερικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί για περισσότερη σε βάθος εκτίμηση.