Ε7_Εμψύχωση των παιδιών που περνάνε το όριο ηλικίας ώστε να πάρουν αυτόνομες αποφάσεις

Γενικές Πληροφορίες
Επισκόπηση
Στόχος(οι)
Περιεχόμενο
Γενικές Πληροφορίες

B1. Η Καλύτερη Ομάδα Συμβούλων

Τύπος Δραστηριότητας:

❑ Καθοδήγηση

Καθοδήγηση από Ομότιμους

x Εργαστήριο

Σχετικός πυλώνας: Πυλώνας 7. Γνώσεις για τις ικανότητες ανάπτυξης, αυτοδιάθεσης και αυτονομίας των εφήβων

Σχετικές ικανότητες:

Εγκάρσια Στοιχεία
Κοινωνική & Πολιτική Ικανότητα
Μαθαίνοντας να Μαθαίνετε
Πολιτισμική Αντίληψη & Έκφραση
Αίσθηση Πρωτοβουλίας & Επιχειρηματικότητας

Διάρκεια: 1 ώρα

Επισκόπηση

Τα εμπόδια αποτελούν μέρος της ζωής, και συχνά φαίνονται ως σημαντικές καθυστερήσεις προς την προσωπική ανάπτυξη, ειδικά στα παιδιά και στα νεαρά άτομα που ζουν σε οικοτροφεία. Τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση όταν μαθαίνουν πώς να ξεπερνάνε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, και πώς να παίρνουν πρωτοβουλία και να ασχολούνται με δραστηριότητες που είναι σημαντικές για αυτά. Ωστόσο, ειδικά σε συνθήκες κοινωνικοοικονομικής ευαισθησίας και ψυχοκοινωνικού ρίσκου που σχετίζεται με την κατάσταση ενός παιδιού υπό κρατική φροντίδα, οι άμεσες κοινότητες τους αναγνωρίζονται ως ενεργοί παράγοντες, που παράγουν συλλογικές στρατηγικές, προς περισσότερο συλλογικές προσπάθειες ανάμεσα σε ανθρώπους σε διαφορετικά επίπεδα για να ανταποκριθούν στα προσωπικά τους προβλήματα και ανάγκες.

Στόχος(οι)

  1.  Να υποστηρίξει τα νέα παιδιά να βρουν έναν σκοπό ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες αυτοδιάθεσης και αυτονομίας τους,
  2.  Να προωθήσει τις συλλογικές στρατηγικές σκέψεις και τις συλλογικές προσπάθειες ώστε να χτιστεί πιο θετικό μέλλον.

Περιεχόμενο

Για όλα τα παιδιά που γίνονται 18 αλλά ιδιαίτερα για τους αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ) που αποχωρούν από δομές παιδικής προστασίας, η διαδικασία αυτοδιάθεσης έχει ένα προσωπικό και σχετικό με την ψυχολογία νόημα, ειδικά σε αυτά τα νέα άτομα λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν στην παιδική τους ηλικία και στα εφηβικά τους χρόνια. Η διαδικασία αυτοδιάθεσης επηρεάζει την ικανότητα τους ή την διαδικασία του να κάνουν δικές τους επιλογές και να ελέγχουν την δική τους ζωή. Ταυτόχρονα, αυτό το ταξίδι δεν πραγματοποιείται εντός ενός κοινωνικού κενού. Η αξία των συλλογικών στρατηγικών και των συλλογικών προσπαθειών λείπει όταν υπάρχει αποκλειστική συγκέντρωση στην ξεχωριστή κατάσταση αυτονομίας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η συλλογική αυτοδιάθεση αναμένεται να στηρίξει την βοήθεια και την ευημερία μεταξύ των ομάδων, περισσότερο από το κίνητρο σε προσωπικό επίπεδο .

Οργάνωση: Υπόβαθρο: Τάξη / Αίθουσα Δραστηριοτήτων.
Υλικά:

  • Φύλλα χαρτιού
  • Στυλό / μολύβια

Προκλήσεις
Αντιμετώπιση προκλήσεων
Προκλήσεις

Δυσκολίες, ή απουσία, πρακτικών που επενδύουν στην αποδοχή και την ενδυνάμωση συλλογικών στρατηγικών.

Αντιμετώπιση προκλήσεων

Η ανάλυση / συζήτηση των προβλημάτων ή δυσκολιών στην ζωή είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινής ζωής. Η ανάπτυξη της επίλυσης προβλημάτων ως απαραίτητη ικανότητα, αποτελεί μέρος αυτού που κάνουν πολλοί ενήλικες στην καθημερινή τους ζωή και η αποδοχή διαφορετικών γνωμών και συμβουλών συμπληρώνει την λύση που έχουν οραματιστεί τις περισσότερες φορές. Επιπρόσθετα, μέσω της αποκλειστικής συγκέντρωση στην κατάσταση μεμονωμένης αυτονομίας χάνεται η αξία της στήριξης και του παραδειγματισμού της κοινωνίας.

Στάδια υλοποίησης

Πρακτική άσκηση: Εξηγήστε στους αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ) πως η δουλειά ενός συμβούλου είναι να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στους «πελάτες» του. Για αυτή την άσκηση, όλοι οι συμμετέχοντες θα δράσουν ως μία ειδική και ικανή συμβουλευτική ομάδα. Αρκετά προβλήματα αναφέρονται στην ομάδα. Σε αυτή την άσκηση, όλοι θα είναι στην «συμβουλευτική ομάδα» και θα δουλεύουν συλλογικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Στάδιο 1

Αναγνώριση των Προβλημάτων και Δυσκολιών

Εξηγήστε την δραστηριότητα:

Καλέστε τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Δώστε τους λίγο χρόνο να αναλογιστούν ένα πρόβλημα ή προσωπική δυσκολία που θα ήθελαν να ξεπεράσουν στο μέλλον τους, αλλά δεν ξέρουν πώς, ή το βρίσκουν πολύ δύσκολο, και ζητήστε τους να το καταγράψουν και να το περιγράψουν σε δύο ή τρεις γραμμές το πολύ.

Στάδιο 2

Μπείτε στην Θέση του Συμβούλου

Όταν τελειώσουν με την περιγραφή του προβλήματος, πείτε τους να δώσουν τα χαρτιά τους προς τα αριστερά. Δώστε τους ένα ή δύο λεπτά για να διαβάσουν το πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά τους και να γράψουν μία συμβουλή ή πιθανή λύση από κάτω.

Μετά από αυτό, να δώσουν τα χαρτιά και πάλι προς τα αριστερά και να επαναλάβουν την διαδικασία. Συνεχίστε μέχρι οι συμμετέχοντες να πάρουν το αρχικό τους χαρτί.

Να θυμάστε!!!

Ενθαρρύνετε την ικανότητα των συμμετεχόντων να λύνουν προβλήματα γρήγορα και δημιουργικά, καθώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην επιτυχία της κοινωνικής σύνδεσης.

Στάδιο 3

Αξιολογώντας την εμπειρογνωμοσύνη

Μιλήστε στην ομάδα σας για τις συμβουλές που έλαβαν από τους συναδέλφους τους. Σκεφτείτε να κάνετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πώς αισθάνεστε που κληθήκατε να δώσετε συμβουλές;
  • Μπορέσατε να προσφέρετε κάτι εποικοδομητικό στους συνεργάτες σας;
  • Πώς αισθάνεστε που ζητήσατε την βοήθεια των συνεργατών σας;
  • Εκπλαγήκατε με το μέγεθος και την ποιότητα των συμβουλών που λάβατε;

Παρατηρήσεις:

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες σας ενδέχεται να μην μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια συμβουλή ή μία πιθανή λύση. Εάν κολλήσουν, ζητήστε τους να γράψουν μερικά λόγια εμψύχωσης ή στήριξης.