Ε8_Λειτουργία Ενεργού Πολίτη: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Συμβουλές & Υποδείξεις

  •  Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  •  Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) πρέπει να προετοιμάσει εκ των προτέρων έναν χάρτη της πόλης/περιοχής όπου θα είναι σημειωμένες οι πιο σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με όσους θα αποχωρήσουν από δομές παιδικής προστασίας.
  •  Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) πρέπει να έχει αντίγραφα των χαρτών της πόλης/περιοχής για κάθε συμμετέχοντα.
  • Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) πρέπει να έχει αντίγραφα των εντύπων που ζητούνται από διαφορετικές υπηρεσίες.
  •  Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) πρέπει να σκεφτεί τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι αποχωρούν από δομές παιδικής προστασίας και να προετοιμάσουν μελέτες περιπτώσεων.

Στάδια υλοποίησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

1η Δραστηριότητα Για Σπάσιμο του Πάγου – Γνωρίστε ο ένας τον άλλο με «Αριθμούς Ταυτότητας» (10-15 λεπτά)

(Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας (ΕΟΦ) μπορεί να παρουσιάσει αυτή την δραστηριότητα εάν οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους)

Για αρχή, μπορείτε να μοιράσετε μία κενή κάρτα και ένα στυλό σε κάθε άτομο στην ομάδα σας. Προφανώς, χρειάζεστε τουλάχιστον ένα εργαλείο γραφής ανά άτομο, αλλά εάν μπορείτε, πείτε στην ομάδα σας να μοιραστεί έναν μεγάλο κουβά με χρωματιστά στυλό και μαρκαδόρους για να το κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρον

Πείτε σε κάθε άτομο να γράψει το όνομα του στο πάνω μέρος της κάρτας, με μεγάλα γράμματα. Έπειτα, ακριβώς από κάτω, να γράψει μία σειρά από αριθμούς και γράμματα που θα παρέχουν μια σειρά από αινιγματικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν μία ενδιαφέρουσα προσωπική εικόνα – έναν «αριθμό ταυτότητας». Για παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε τα παρακάτω:

MARK
1994-11M-1S-13B-4D

Αυτή η σειρά «αριθμών ταυτότητας» σημαίνει πως γεννήθηκα το 1994, βρίσκομαι σε αυτή την χώρα για 11 μήνες, έχω μία αδερφή, έχω διαβάσει 13 βιβλία, και είχα 4 σκύλους.

Παροτρύνετε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ενδιαφέροντες ή συναρπαστικούς τομείς της ζωής τους. Όλα τα στοιχεία είναι μυστηριώδη και παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους παρατηρητές, αλλά εάν αυτοί οι αριθμοί και γράμματα αποκαλύψουν κάτι ενδιαφέρον, ενδέχεται να σχηματιστούν ισχυρότεροι δεσμοί ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Αφού έχουν δημιουργήσει όλοι τις αριθμητικές τους ταυτότητες, ας τις κολλήσουν στα ρούχα τους ή απλά ας τις κρατήσουν προς τα μπροστά ώστε οι άλλοι να δουν τα στοιχεία. Έπειτα, πείτε στα άτομα να κάνουν γνωριμίες και να μπουν σε μία σειρά συζητήσεων με άλλους ώστε να ανακαλύψουν τι σημαίνουν τα στοιχεία.

Ζητήστε από κάθε άτομο να συναντηθεί με τουλάχιστον 5 ή 6 άτομα μέσα σε 10-15 λεπτά, αλλά μην περιορίζετε ποτέ τον χρόνο εκτός και εάν η ενέργεια της ομάδας αρχίζει να ελαττώνεται.

2η Δραστηριότητα Για Σπάσιμο του Πάγου – Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Γνωρίζετε κανένα; (45 λεπτά)

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε μικρές ομάδες (διαμορφώστε τις ομάδες ανάλογα με τον συνολικό αριθμό) και να επιλέξουν ένα όνομα για την ομάδα τους, αφού τους εξηγήσετε ότι θα εργαστούν σε ομάδες για αυτή την δραστηριότητα

Δώστε σε κάθε ομάδα ένα Άρθρο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητήστε τους να το ζωγραφίσουν όπως το κατανοούν. Δώστε στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο (τουλάχιστον 10 – 15 λεπτά) για να ζωγραφίσουν. Μπορούν να ζωγραφίσουν μόνο εικόνες. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αριθμούς ή λέξεις. Μπορείτε να αναμιχθείτε με τις ομάδες και να τους εξηγήσετε τα δικαιώματα που έχουν λάβει. Όταν τελειώσει ο χρόνος, οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν τις ζωγραφιές τους και οι άλλες ομάδες πρέπει να μαντέψουν ποιο δικαίωμα αφορούν. Η ομάδα που μαντεύει σωστά πρέπει να εξηγήσει πως αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Πρέπει να διευκολύνετε και να καθοδηγήσετε την συζήτηση, εξηγώντας στην ομάδα το νόημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα τους αλλά και τα καθήκοντα τους. Στο τέλος, ζητήστε από τις ομάδες να τοποθετήσουν τις διαφορετικές τους ερμηνείες στον τοίχο ώστε να είναι ορατές σε όλη την ομάδα.


ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:

Λειτουργία Ενεργού Πολίτη: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, πείτε στους συμμετέχοντες πως θα συμμετάσχουν σε μία δραστηριότητα σαν κυνήγι θησαυρού. Επισημάνετε στους συμμετέχοντες πως βρίσκονται σε μία ηλικία όπου μπορούν να αναλάβουν ευθύνες και να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις.

«Χαρτογραφήστε τις υπηρεσίες» (30-50 λεπτά)

Αρχικά, ζητήστε από τους αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ), ποιες υπηρεσίες θα είναι χρήσιμες για αυτούς να μάθουν ή ποιες έχουν ήδη επισκεφθεί ή ποιες έχουν ψάξει αλλά δεν ήξεραν που να βρουν πληροφορίες.

Παρουσιάστε τους τις κύριες υπηρεσίες, όπως τα αστυνομικά τμήματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, την εισαγγελία, κτλ. και συζητήστε τον ρόλο κάθε υπηρεσίας και των υπηρεσιών που παρέχουν. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε το ωράριο και τις ημέρες λειτουργίας της κάθε δημόσιας υπηρεσίας.

Έπειτα μοιράστε τους τοπικούς χάρτες στους συμμετέχοντες και ζητήστε τους να χωριστούν σε ζευγάρια και να χαρτογραφήσουν τις υπηρεσίες, επιτρέποντας τους να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές, τα κινητά τους και τάμπλετ για να αναζητήσουν πληροφορίες. Εάν έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το ίντερνετ και έναν προτζέκτορα, μπορείτε να δείξετε έναν διαδικτυακό χάρτη που θα δείχνει διαφορετικές υπηρεσίες ζητώντας από τους συμμετέχοντες να τις σημειώσουν στους χάρτες τους.

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν προσωπικούς χάρτες με όλες τις σχετικές υπηρεσίες σημειωμένες.

«Έγγραφα» (40-50 λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των εγγράφων υπό συζήτηση)

Έπειτα αναφέρετε τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσουν οι συμμετέχοντες, ποια έγγραφα απαιτεί κάθε υπηρεσία και που να τα βρουν.  

Εκ των προτέρων, πάρτε μερικά αντίγραφα διαφορετικών εντύπων για κάθε συμμετέχοντα, τα οποία ζητούνται από διαφορετικές υπηρεσίες: π.χ. έντυπο κατοικίας, έντυπο ιατρικής αίτησης κτλ., παρουσιάστε τα στους συμμετέχοντες και ζητήστε τους να τα συμπληρώσουν ξεχωριστά. Συζητήστε τους τρόπους και τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμπληρώσετε σωστά αυτά τα έγγραφα.

Βεβαιωθείτε πως η παρουσίαση σας είναι ενδιαφέρουσα και διαδραστική. Δώστε χρόνο στους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις.

«Το πρόβλημα μου είναι…» (50-60 λεπτά)

Αφού οι συμμετέχοντες είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικά έντυπα, πείτε τους πως τώρα θα παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων.

  1.  Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων.
  2.  Δώστε σε κάθε ομάδα ένα αρχείο με την εξήγηση ενός προβλήματος που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που είναι αποχωρών εκ Φροντίδας (ΑεΦ) καθώς και κάποια έγγραφα.
  3.  Πείτε σε κάθε ομάδα πως πρέπει να συζητήσει το πρόβλημα και να αποφασίσει σε ποια υπηρεσία πρέπει να το ανακατευθύνει για να λυθεί το πρόβλημα.
  4.  Μην συμπεριλάβετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο αρχείο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταλάβουν ποια έγγραφα λείπουν εάν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα και σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθούν για να πάρουν τα έγγραφα που λείπουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Στο τέλος του σεμιναρίου, αναλογιστείτε όλα τα θέματα που καλύφθηκαν και εισάγετε την έννοια της ενεργής συμμετοχής στα κοινά.

Η ενεργή συμμετοχή σημαίνει πως οι άνθρωποι ασχολούνται με τις τοπικές τους κοινότητες και την δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, από κωμοπόλεις σε πόλεις σε δραστηριότητες σε όλη την χώρα. Η ενεργή συμμετοχή μπορεί να αφορά κάτι όσο μικρό όσο μία εκστρατεία για να καθαρίσετε τον δρόμο σας ή όσο μεγάλο όσο η εκπαίδευση των νέων όσον αφορά τις δημοκρατικές αξίες, ικανότητες και συμμετοχή (Zéger, 2013).

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες πως μπορούν να εξελιχθούν ως ενεργοί πολίτες σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάστε στους καθοδηγούμενους μερικά παραδείγματα προς μίμηση από την ιστορία (όπως τον Μαχάτμα Γκάντι, την Μαλάλα, την Γκρέτα, κτλ.).

Ολοκληρώνοντας, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τι έχουν μάθει και πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις. Επίσης, διευκρινίστε εάν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο για αυτούς και εάν θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα.