MT-Διαδρομή καθοδήγησης: Δημιουργώντας αυτονομία βήμα βήμα, Επικοινωνία και πολιτιστική συνείδηση

Κάθε διαδρομή καθοδήγησης είναι μοναδική και αυτό είναι μέρος του πλούτου της. Συνεπώς, δεν θα προταθούν δομημένες υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συνεδρίες καθοδήγησης. Αντί αυτού, προτείνουμε να δώσουμε προτάσεις για τον ΕΟΦ και να αναλάβουμε να εξετάσουμε και να εφαρμόσουμε, με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζονται.

 Για αυτή την συνάντηση, η πρόταση είναι να επικεντρωθεί ο ΕΟΦ στην συζήτηση για:

ΜΕΡΟΣ Α

  • Ανασκόπηση εμπειριών των προηγούμενων συνεδριών- σημαντικά θετικά στοιχεία, που χρειάζονται αλλαγή /βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση του μυαλού κατά την διάρκεια των συνεδριών
  • Βοηθήστε στην ανάπτυξη ενός εφικτού σχεδίου δράσης και στη στήριξη της υλοποίησής του (όσον αφορά τα θέματα που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα): παροχή υποστήριξης στον προσδιορισμό των στόχων, σηματοδότηση πρωτοβουλιών / δράσεων, καθορισμός σημαντικών βημάτων για την επίτευξη των στόχων, καθορισμός στρατηγικών παρακολούθησης 
  • Δώστε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Ταυτοποιήστε δυνατότητες και κατορθώματα και εξερευνήστε τις επιλογές  
  • Προπονήστε σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας /αναγκών εάν χρειάζεται
  • Δημιουργείστε ευκαιρίες για τους εκπαιδευομένους να αποκτήσουν εμπειρία

 

ΜΕΡΟΣ Β

  • Επικοινωνία, σχέσεις και πολιτιστική συνείδηση

a. Το κυρίαρχο στυλ μου επικοινωνίας – χαρακτηριστικά, θετικά στοιχεία, διαστάσεις / πτυχές που χρειάζονται βελτίωση

I. Κατά την παιδική ηλικία

II. Κατά την εφηβική ηλικία

III. Τώρα

b. Πολιτιστική συνείδηση ​​- είμαι, πραγματικά, πολιτιστικά ευαισθητοποιημένος;

I. Έννοια “πολιτιστικής συνείδησης”

II. Καταστάσεις, εκδηλώσεις και/ή περιστάσεις για τις οποίες είμαι υπερήφανος

III. Καταστάσεις, εκδηλώσεις και/ή περιστάσεις που δεν ήταν οι “καλύτερες στιγμές μου”

A. Χτίζοντας εμπιστοσύνη

a. Πηγαίνοντας βαθιά στο “Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο”

i. Εξασφαλίστε εν συναίσθηση  και θετική αλληλεπίδραση

ii. Να είναι προβλέψιμη και συνεπής

iii. Εξασφαλίστε την    εμπιστευτικότητα

iv. Προβλέψτε τη δυσπιστία και την καχυποψία

v. Αναγνωρίστε την απογοήτευση

vi. Να είστε ανοιχτοί!

 b. Αναπτύξτε μια   εποικοδομητική σχέση

i. Δώστε χρόνο για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον

1. Καθιέρωση ορίων

a. Φυσικός

b. Συναισθηματική και ψυχολογική

c. Κοινωνικός

d. Άλλο (π.χ. πνευματικό)

2. Να είστε ευέλικτοι!

3. Να είστε περίεργοι και να  ενδιαφέρεστε – αλλά όχι παρεμβατικοί!

ii. Να είστε έμπιστοι και ειλικρινείς

1. Βεβαιωθείτε

2. Διασφαλίστε τη διαφάνεια της προοπτικής και των ενεργειών σας

iii. Περάστε χρόνο μαζί – διασκεδάστε!

1. Σχεδιάστε τις δραστηριότητες μαζί

2. Κάντε τις δραστηριότητες μαζί

3. Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τις δραστηριότητες μαζί

 

B. Επικοινωνία και πολιτιστική συνείδηση 

1. “Το επικοινωνιακό μου στυλ”
Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητο ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει το κυρίαρχο στυλ επικοινωνίας του και να κατανοήσει τον αντίκτυπό του σε άλλους, να είναι σε θέση να καθορίσει και να εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της βεβαιότητας και των θετικών στρατηγικών επικοινωνίας. Για να γίνει αυτό, προτείνουμε ο ΕΟΦ και ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει 3 καταστάσεις που περιγράφει ο προτεινόμενος σε προηγούμενες συνεδρίες (μπορεί να είναι στιγμές ιδιαίτερης θλίψης, στιγμές απογοήτευσης, καταστάσεις που καθιστούσαν τον ανήλικα απατηλό ή πραγματικά τρελό ή στιγμές κατά τις οποίες ο μειοδότης είχε ένα επίτευγμα κτλ.) και, για καθένα, θα αναλυθούν τα προφορικά και μη λεκτικά πρότυπα επικοινωνίας

Να γνωρίζετε ότι αυτή η ανάλυση πρέπει να επικεντρώνεται σε εποικοδομητικά και θετικά στοιχεία και να μην κρίνει και / ή να σχολιάζει τα αρνητικά / λιγότερο αποτελεσματικά πράγματα που γίνονται – αυτό ισχύει και για τα δύο (ΕΟΦ και εκπαιδευόμενος )! Η ιδέα είναι να προσδιοριστούν οι βασικές ανάγκες / στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν και να καθοριστεί μια στρατηγική για να βοηθηθεί ο εντολέας να ενεργήσει για τις δυσκολίες / τις ανάγκες του. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις και τις θετικές στρατηγικές / μοντέλα επικοινωνίας – η θετική ανταπόκριση είναι πάντα ευπρόσδεκτη!

2. “Πολιτιστική συνείδηση” – Ας αμφισβητήσουμε τις πεποιθήσεις μου για άλλους πολιτισμούς και τρόπους ζωής

Αιτιολόγηση: Η ενεργητική σκέψη για την ποικιλομορφία των ανθρώπινων πολιτισμών, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών είναι ένας από τους πιθανούς τρόπους για την ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης ενός ατόμου. Για αυτή τη δραστηριότητα προτείνουμε ένα παιχνίδι, όπου ο ΕΟΦ και ο εκπαιδευόμενος θα ρωτήσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις – και μαζί θα βρουν απαντήσεις. Δεν επιτρέπονται αποφάσεις / διακρίσεις!


Ως αρχικά ερωτήματα (άλλα μπορούν να προστεθούν από τον ΕΟΦ και από τον εκπαιδευόμενο, ανάλογα με το πολιτιστικό περιβάλλον κάθε διαδρομής καθοδήγησης):

  •  Ονομάστε έναν σημαντικό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Περιγράψτε μια τυπική πινακίδα τροφίμων από μια χώρα στην Ασία (πρώτα, επιλέξτε τη χώρα)
  •  Ονομάστε έναν διάσημο ηθοποιό / ηθοποιό του Bollywood
  • Περιγράψτε έναν τυπικό χορό από τη χώρα σας
  • Ονομάστε τρεις ομοιότητες μεταξύ καθολικών και μουσουλμανικών θρησκειών
  • Ποιες είναι οι ινδικές “κάστες”;
  • Γιατί σε μερικούς πολιτισμούς δεν πρέπει να σφίξετε το χέρι με το αριστερό χέρι;
  • Σε ποιες χώρες πρέπει να βγάλετε τα παπούτσια σας όταν φτάσετε στο σπίτι κάποιου άλλου;