MT-Διαδρομή καθοδήγησης : Δημιουργώντας αυτονομία βήμα βήμα, Καριέρα και απασχόληση

Γενικές Πληροφορίες
Επισκόπηση
Στόχος(οι)
Περιεχόμενο
Προκλήσεις
Αντιμετώπιση προκλήσεων
Γενικές Πληροφορίες

Είδος δραστηριότητας:

x Καθοδήγηση

❑ Στήριξη από Ομότιμους

❑ Εργαστήριο

Σχετικός  πυλώνας: Καριέρα και απασχόληση

Σχετικές ικανότητες: Στοιχεία κομβικής σημασίας, Κοινωνική και Πολιτική Επικοινωνία, Αίσθηση Πρωτοβουλίας & Επιχειρηματικότητας, Μάθηση Μάθησης

Διάρκεια: το ελάχιστο 4 ώρες (προτείνεται να εφαρμόσετε αυτή την δραστηριότητα τουλάχιστον σε τέσσερις  διαφορετικές χρονικές στιγμές)

Υλικά και πόροι: φορητός υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, Α4 χαρτί, σημειωματάριο, μαρκαδόροι, στυλό.

Επισκόπηση

Δραστηριότητα καθοδήγησης ένας προς ένα.

Όπως και οι προηγούμενες, η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται σε δύο συνιστώσες: (i) Προώθηση της αυτονομίας (δημιουργία και υλοποίηση ενός μονοπατιού αυτοματοποίησης, μεμονωμένη εξερεύνηση και ενεργή οικοδόμηση στρατηγικών ενδοσωληνικής ενίσχυσης (ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή του MIP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενδοπροσωπική ενίσχυση) και (ii) να βοηθήσουμε τον ενήλικα να εντοπίσει ευκαιρίες, ενδιαφέροντα, προθυμία να ακολουθήσει μια προσωπική εποικοδομητική πορεία όσον αφορά την Καριέρα και την απασχόληση.

Συστάσεις – Εάν εφαρμοστεί κάποια από τις προηγούμενες συνεδρίες, αυτό το θέμα δεν είναι υποχρεωτικής ανάγνωσης. Μεταβείτε στο επόμενο θέμα.

Παρακαλώ λάβετε υπόψιν πως αυτή είναι μια συνεδρία καθοδήγησης -όχι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα εκμάθησης , ούτε καν ένα εργαστήριο! O Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας δεν είναι ένας δάσκαλος/εκπαιδευτής/ διευκολυντής, αυτός/αυτή είναι ένα πιο έμπειρο άτομο που νοιάζεται και θα δημιουργήσει σχέσεις ένα λιγότερο έμπειρο άτομο που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υποστήριξης, φιλίας και εποικοδομητικού μοντέλου ρόλων με συνέπεια μια χρονική περίοδος. Ο ρόλος του ΕΟΦ είναι να  να παρέχει στο νεαρό άτομο υποστήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια. Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας μέσω μιας σχέσης καθοδήγησης θα πρέπει να μπορεί να ακούει και να υποβάλλει ερωτήσεις που θα προκαλούν στον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει την πορεία δράσης που πρέπει να λάβει για την ανάπτυξή του.

Η ευελιξία είναι ένα πλεονέκτημα! – Αυτή η συνεδρία καθοδήγησης μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές δραστηριότητες, ξεκινώντας από την γνωριμία με τον εαυτό σας και την αντανάκλαση του εαυτού του, στη συνέχεια την οικοδόμηση της σχέσης, μέχρι το στάδιο της συζήτησης συγκεκριμένων θεμάτων.

Στόχος(οι)

  • Να επιδιώξουμε την ανάπτυξη αυτονομίας (δημιουργία και υλοποίηση ενός μονοπατιού αυτοματοποίησης, μεμονωμένη εξερεύνηση και ενεργή οικοδόμηση στρατηγικών ενδοσωματικής ενίσχυσης (παρακαλούμε δείτε την Εισαγωγή του MIP για περισσότερες λεπτομέρειες).
  • Να εντοπίσει ευκαιρίες, ενδιαφέροντα, προθυμία να επιδιώξει μια προσωπική εποικοδομητική πορεία όσον αφορά την καριέρα και τις ευκαιρίες απασχόλησης του εκπαιδευόμενου.

Συμπεράσματα

   • Αυξημένη αυτονομία, συγκεκριμένα σε σχέση με: (i) την ικανότητα δημιουργίας και αποτελεσματικής εφαρμογής μιας αυτοματοποιημένης πορείας αυτοματοποίησης, (ii) την επιλογή και την ατομική εξερεύνηση, και (ii) την ενεργητική οικοδόμηση ενός συνόλου στρατηγικών ενδοεπικαλυπτικής ενίσχυσης.
   • Ενίσχυση της αίσθησης της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της εποικοδομητικότητας του εκπαιδευόμενου στη σχέση με τον ΕΟΦ
   • Αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευομένων να οργανώνουν την αίσθηση του εαυτού τους και να εκφράζουν θετικά τα αισθήματα για τον εαυτό του, τα γεγονότα της ζωής και σημαντικούς ανθρώπους, ειδικά επικεντρωμένα στις προκλήσεις που μπορεί να θέσει η υγεία (σωματική, ψυχολογική και κοινωνική) τη διαδικασία γήρανσης
   • Να αναπτύξει την συνείδηση ​​του εκπαιδευόμενου  σχετικά με τις επιλογές του / της για τη δημιουργία κατάλληλων στρατηγικών για την καριέρα και την απασχόληση.

Περιεχόμενο

Γενικές εκτιμήσεις (βλ. Συνεδρίαση 1) – Εάν εφαρμοστεί κάποια από τις προηγούμενες συνεδρίες, αυτό το θέμα δεν είναι υποχρεωτικής ανάγνωσης. Μεταβείτε στην ενότητα Προκλήσεις.

Η διαδικασία καθοδήγησης μπορεί να είναι χρήσιμη για μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και σε διαφορετικά στάδια της τροχιάς ζωής. Επειδή πρόκειται για μια ευέλικτη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και εποικοδομητική διαδικασία, όπου «ένας έμπειρος και αξιόπιστος σύμβουλος» (εν προκειμένω ένας ενήλικας) μοιράζεται την εμπειρία και τις γνώσεις του με ένα διευκολυντικό τρόπο για να στηρίξει την ανάπτυξη του αρχιτέκτονα, είναι ιδιαίτερα συναφής για τα παιδιά να ενσωματωθούν στο σύστημα κρατικής φροντίδας. Μπορεί να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τον έμμεσο να γνωρίζει μια θετική και εποικοδομητική επιρροή στη ζωή του και να αναπτύσσει μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή, το σεβασμό και τη φροντίδα.

Για να γίνει αυτό, ο ΕΟΦ  θα έχει έναν ρόλο πρόκληση:

  • Ακούγοντας ενεργά
  • Παρέχετε διαφορετικές προοπτικές (όχι μόνο εκείνες των ΕΟΦ)
  • Ενθαρρύνετε την αυτοανάλυση και την αυτοανακάλυψη
  • Δώστε εποικοδομητικούς κριτικούς και αποδεχτείτε ότι είναι άλλοι τρόποι να βλέπετε, να αισθάνεστε και να είστε σε αυτόν τον κόσμο
  • Παρέχετε ανατροφοδότηση βάσει στοιχείων
  • Ζητήστε ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην κατανόηση καλύτερων καταστάσεων ή προβλημάτων
   • Και οι δύο – ο ΕΟΦ και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχουν ανοιχτό πνεύμα, θετικές προσεγγίσεις. Επομένως, ο ΕΟΦ πρέπει να αποφεύγει τις ερωτήσεις που οδηγούν και να έχει πάντοτε κατά νου ότι οι αποφάσεις γίνονται από τον εκπαιδευόμενο.
  • Παροχή πληροφοριών και γνώσεων, ενημέρωση και ανταλλαγή επίσημων δικτύων
  • Παρέχετε συμβουλές σχετικά με την εκπαίδευση και / ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ή / και άλλα θέματα που θεωρούνται χρήσιμα από τον εκπαιδευόμενο
  • Εστίαση στη σχέση σε θετικές και εποικοδομητικές προσεγγίσεις – παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης, στον οποίο θα του ζητηθεί:

Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες καθοδήγησης, τα ακόλουθα εκφράζονται συνήθως στη βιβλιογραφία:

  • Αυτο-ευαισθητοποίηση – συμβάλλει στην καλή κατανόηση των δικών του δυνάμεων και των αναπτυξιακών αναγκών
  • Αξιοπιστία – σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο
  • Προσβασιμότητα – ευχαρίστηση και δέσμευση από πλευράς χρόνου και διαθεσιμότητας για υποστήριξη και καθοδήγηση
  • Επικοινωνία – οι μεγάλες δεξιότητες επικοινωνίας και η κατανόηση των ιδεών και των συναισθημάτων των άλλων είναι απαραίτητη!
  • Δυνατότητα εξουσιοδότησης – ο ΕΟΦ θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης / ανταλλαγής όπου είναι ασφαλές για τους ανθρώπους να αποκαλύπτουν ή να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα,
  • Δημιουργικότητα και εφευρετικότητα – να είναι ανοιχτοί σε νέους τρόπους να κάνουν πράγματα και διαφορετικούς τρόπους μάθησης / εργασίας
  • Εν συναίσθηση- Δυνατότητα συνειδητοποίησης με τους εκπαιδευομένους
  • Κατανόηση – ικανότητα κατανόησης διαφορετικών προοπτικών, προσεγγίσεων και ενδεχομένως υπόβαθρου διαφορετικών εκπαιδευομένων.

Προκλήσεις

-Η αυτοπεποίθηση και η αυτο-ιδέα μπορεί να είναι χαμηλές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην καριέρα και την απασχόληση. Για να συζητήσουμε τις δυσκολίες και τις αδυναμίες του ατόμου όσον αφορά τον ορισμό της σταδιοδρομίας και την απασχόληση (ιστορία και δυσκολίες) σε μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο (Αποχωρών εκ Φροντίδας) μπορεί να προκαλέσει την ενδυνάμωση αρνητικών συναισθημάτων, φόβων και ανησυχιών

-Ορισμένες έννοιες μπορεί να είναι υπερβολικά αφηρημένες / δύσκολες και δεν είναι συναφείς με τον εκπαιδευόμενο (π.χ. «καριέρα»). Παρακαλείσθε να εστιάσετε στις πτυχές / διαστάσεις της καριέρας και της απασχόλησης που θεωρούνται ως κατάλληλες και ως προτεραιότητα για τον εκπαιδευόμενο.

-Να διατηρήσει και να συνεχίσει να ενισχύει μια θετική, εποικοδομητική και εμπιστευτική σχέση με τον εκπαιδευόμενο (λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο, ευκαιρίες για σύνδεση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μαζί και στιγμές εμπιστοσύνης και ανταλλαγής που απαιτούν ευελιξία και υποστήριξη από τον ΕΟΦ).​

Αντιμετώπιση προκλήσεων

-Ο ΕΟΦ θα είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει επαρκώς τις συναισθηματικές δυσκολίες και τις αυτοπεποίθηση / αυτοσυνειδημένες αμφιβολίες / δυσκολίες, ιδιαίτερα σε σχέση με την Καριέρα και την Απασχόληση (ένα από τα θέματα που εκτιμώνται ως επί το πλείστων Αποχωρών εκ Φροντίδας ).

-Ο ΕΟΦ θα χρησιμοποιήσει κοινή γλώσσα (εάν απαιτούνται τεχνικές έννοιες, θα εξηγηθούν μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, αναλογιών ή / και προσωπικών εμπειριών) για να διασφαλιστεί ότι ο εκπαιδευόμενος  κατανοεί σωστά τι λέγεται.

-Ο ΕΟΦ θα επικεντρωθεί στην καθιέρωση μιας θετικής, οικοδομητικής και αξιόπιστης σχέσης με τον εκπαιδευόμενο. Για να γίνει αυτό, θα έχει μια ανοικτή και ευέλικτη προσέγγιση και θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία καθοδήγησης συμβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες, τα συμφέροντα, τις ικανότητες και τις προσδοκίες του εκπαιδευόμενου . Αφήστε το παιδί να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα της αποκάλυψης και την πορεία εξέλιξης της διαδικασίας καθοδήγησης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται προσαρμογές στους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες ή / και τις δραστηριότητες κάθε συνεδρίασης – προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα της καθοδήγησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να απορριφθεί – θα καθοδηγεί πάντοτε το μονοπάτι καθοδήγησης, παρόλο που κάθε μονοπάτι θα είναι, προφανώς, μοναδικό.

Βήματα υλοποίησης

Κάθε διαδρομή καθοδήγησης είναι μοναδική και αυτό είναι μέρος του πλούτου της. Συνεπώς, δεν θα προταθούν δομημένες υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συνεδρίες καθοδήγησης. Αντί αυτού, προτείνουμε να δώσουμε προτάσεις για τον ΕΟΦ και να αναλάβουμε να εξετάσουμε και να εφαρμόσουμε, με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζονται.

Για αυτή τη συνάντηση, προτείνεται να επικεντρωθεί ο ΕΟΦ στη συζήτηση:

Μέρος Α

 • Επανεξέταση των εμπειριών προηγούμενων συνεδριών – σημαντικά θετικά στοιχεία, τι χρειάζεται αλλαγή / βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά τις συνεδρίες
 • Βοηθήστε να αναπτύξετε ένα εφικτό σχέδιο δράσης και να υποστηρίξετε την εφαρμογή του (σχετικά με τα θέματα που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα): να υποστηρίξετε τον προσδιορισμό των στόχων, την υπογραφή πρωτοβουλιών / δράσεων, τον προσδιορισμό των κύριων βημάτων για την επίτευξη των στόχων, τον ορισμό των στρατηγικών παρακολούθησης.
 • Παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
 • Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τα επιτεύγματα και εξερευνήστε τις επιλογές
 • Προπονήστε σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας / ανάγκες εάν χρειαστεί
 • Δημιουργία ευκαιριών για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρία

Μέρος Β

  • Καριέρα και απασχόληση

a. Ευχές και στόχοι για τη σταδιοδρομία και την απασχόληση

b. Υποστήριξη στο

i. αναπτύξτε στρατηγικές ενδοεπικοινωνιακής ενίσχυσης (ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή του MIP για περισσότερες λεπτομέρειες).

ii. να προσδιορίσει τους μείζονες στόχους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία που ο   εκπαιδευόμενος  επιλέγει να ακολουθήσει

iii. να χτίσει ένα σχέδιο και να λειτουργήσει την επιλεγμένη στρατηγική (π.χ. να συμπεριλάβει στο σχέδιο πώς να χτίσει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάσει ένα βήμα του ασανσέρ: «ποιος είμαι εγώ;»)

iv. να οικοδομήσουμε και να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης εργασίας

v. Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής παρακολούθησης

1. Καταρρίψτε τους πιθανούς κινδύνους, τις δυσκολίες / εμπόδια για την επίτευξη του σχεδίου

2. Προσδιορισμός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εντοπίστηκαν

Συμβουλές για αυτή τη συνεδρία

Α. Προώθηση της αυτονομίας

a. Καθορίστε, μαζί, μια διαδρομή αυτοματοποίησης

i. Προσδιορίστε τις βασικές περιοχές

ii. Προσδιορίστε βασικές δεξιότητες / γνώσεις που πρέπει να αναπτυχθούν

iii. Εξασφαλίστε υποστήριξη για σφάλματα, απογοήτευση και / ή αντίσταση στην αλλαγή

b. Επιτρέψτε τη μεμονωμένη εξερεύνηση

i. Ενδεχομένως, ενθαρρύνετε τις λύσεις «έξω από το κουτί»

ii. Δώστε υποστήριξη όταν χρειάζεται, αλλά μην υποκαταστήσετε την απόφαση του εκπαιδευόμενου ή αναλάβετε την ευθύνη.

iii. Μην παρουσιάζετε μια στάση «γνωρίζετε όλοι»

1. Εφαρμογή θετικής αλληλεπίδρασης και στυλ επικοινωνίας

a. Το δικαίωμα να μην το πω

2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλες στρατηγικές διαπραγμάτευσης

c. Υποστηρίξτε τη δημιουργία στρατηγικών εσωτερικής ενίσχυσης

 

B. Καριέρα και απασχόληση

1. Βάλτε τα σχέδιά σας για την καριέρα και την απασχόληση – 5 λεπτά στο «Γιατί θέλω να είμαι …»

Αιτιολόγηση: Πριν από κάθε διερεύνηση της διάστασης της σταδιοδρομίας και της απασχόλησης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι επιθυμεί ο αρχαιότερος για τη σταδιοδρομία του / την απασχόλησή του. Ένας δυναμικός τρόπος για να γίνει αυτό, ο οποίος θα είναι επίσης χρήσιμος για τον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, είναι να του ζητήσει να προετοιμάσει ένα βήμα για το «γιατί θέλω να είμαι …» (αυτό που επιθυμεί να είναι ). Ο ΕΟΦ πρέπει να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτού του βήματος και, επιπλέον, να υποστηρίξει τον προβληματισμό του εκπαιδευόμενου για το τι θέλει να είναι και τους κύριους λόγους για τους οποίους. Οι μεγάλες δυσκολίες / εμπόδια / επιτεύγματα που αναφέρθηκαν κατά την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος πρέπει να συστηματοποιηθούν σε ένα φύλλο χαρτιού επειδή είναι σημαντικά για τα ακόλουθα βήματα στη διαδικασία καθοδήγησης.

2. «Προχωρήστε!» – Σχεδιάστε μια στρατηγική για την εύρεση εργασίας (ολοκληρωμένη, αν είναι δυνατόν, σε μια σταδιοδρομία)

Αιτιολόγηση: Για πολλά ηλικιωμένα παιδιά, το πιο δύσκολο στοιχείο της απασχόλησης / σταδιοδρομίας δεν είναι αναγκαστικά ο εντοπισμός της «θέσης εργασίας» που επιθυμούν να έχουν, αλλά ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ενεργό άσκησή της. Αυτή η δραστηριότητα είναι, κατ ‘ουσία, η ανάπτυξη των πρώτων σταδίων της στρατηγικής αυτής – να έχουμε ένα εφικτό σχέδιο δράσης για την αναζήτηση εργασίας (το οποίο, αν είναι δυνατόν, ενσωματώνεται σε μια στρατηγική σταδιοδρομίας). Για να γίνει αυτό, ο εκπαιδευόμενος και ο ΕΟΦ πρέπει να αποφασίσουν για το πρότυπο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν (σε χαρτί σεναρίου, σε πρόγραμμα υπολογιστή – λέξη, Power point, άλλο …), απευθείας σε ένα φύλλο Α4, με ταχυδρομείο που θα κολληθεί μαζί και μετά την παραγωγή ενός οργανωμένου εγγράφου). Με την υποστήριξη του ΕΟΦ ο εκπαιδευόμενος  θα προσδιορίσει σημαντικούς στόχους, προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία που επιλέγει να ακολουθήσει. Μια στρατηγική με την ενεργοποίηση των επιλεγμένων δράσεων (π.χ., να χτίσουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάσει ένα βήμα) είναι, στη συνέχεια, χτισμένο. Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, το σχέδιο πρέπει να παρακολουθείται και να ενημερώνεται τακτικά.