MT-Διαδρομή καθοδήγησης: Οικοδομώντας αυτονομία βήμα προς βήμα, Κοινοτική Συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις

Κάθε μονοπάτι καθοδήγησης είναι μοναδικό και αυτό είναι που το κάνει πολύτιμο. Επομένως, δεν θα προταθούν δομημένες υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συναντήσεις καθοδήγησης. Αντί αυτού, δίνουμε συστάσεις στον/στην ΕΟΦ και τον/την καθοδηγούμενο για να τις λάβουν υπόψη και να τις εφαρμόσουν με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζονται. Το κάθε ταξίδι καθοδήγησης είναι εξατομικευμένο, συνεπώς θα έχει διαφορετικές προτεραιότητες ανάπτυξης για κάθε παιδί.

Για αυτήν τη συνάντηση, προτείνεται ο/η ΕΟΦ να επικεντρώσει τη συζήτηση σε:

Μέρος Α

  • Επανεξέταση της εμπειρίας της πρώτης συνεδρίας – σημαντικά θετικά στοιχεία, τι χρειάζεται αλλαγή / βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά τη συνεδρία,
  • Βοηθήστε στην ανάπτυξη ενός εφικτού σχεδίου δράσης και στηρίξτε την εφαρμογή του: στηρίξτε τον προσδιορισμό των στόχων, τη σηματοδότηση των πρωτοβουλιών / δράσεων, τον προσδιορισμό των σημαντικών βημάτων για την επίτευξη των στόχων, στον ορισμό των στρατηγικών παρακολούθησης.
  • Παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τα επιτεύγματα και εξερευνήστε τις επιλογές που υπάρχουν
  • Συμβουλέψτε σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας / ανάγκες εάν χρειαστεί
  • Δημιουργήστε ευκαιρίες για τους καθοδηγούμενους να αποκτήσουν εμπειρία

Μέρος Β

  • Συμμετοχή στην επικοινωνία

a. Συζήτηση για την ιστορία της κοινοτικής συμμετοχής και τα (αν)επίσημα δίκτυα του καθοδηγούμενου

b. Σημαντικά επιτεύγματα, προσόντα και θετικές διαστάσεις σχετικά με τη κοινοτική συμμετοχή

i. Στη διαδρομή της ζωής

ii. Εστιάζοντας στο παρόν

c. Σημαντικές αντιληπτές δυσκολίες και εμπόδια στην κοινοτική συμμετοχή

i. Στη διαδρομή της ζωής

ii. Εστιάζοντας στο παρόν

d. Στόχοι, επιθυμίες, φόβοι και προσδοκίες που σχετίζονται με την κοινοτική συμμετοχή

i. Στη διαδρομή της ζωής

ii. Εστιάζοντας σε παρούσες και μελλοντικές αποφάσεις

e. Σχέσεις στη ζωή μου – χαρακτηριστικά, θετικά στοιχεία, διαστάσεις / πτυχές που χρειάζονται βελτίωση

i. Στην παιδική ηλικία

ii. Στην εφηβεία

iii. Στο παρόν

f. Στόχοι, επιθυμίες, φόβοι και προσδοκίες σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις μου

i. Στη διαδρομή της ζωής

ii. Εστιάζοντας σε παρούσες και μελλοντικές αποφάσεις

A. Ανάπτυξη εμπιστοσύνης

a. Εμβάθυνση στη «γνωριμία ο ένας με τον άλλον»

i. Εξασφαλίστε ενσυναίσθηση και θετική αλληλεπίδραση

ii. Να είστε προβλέψιμοι και συνεπής

iii. Εξασφαλίστε εμπιστευτικότητα

iv. Προλαμβάνετε τη δυσπιστία και την καχυποψία

v. Αναγνωρίστε τυχών σημάδια εκνευρισμού που σχετίζεται με την άρνηση για συζήτηση, την αντίσταση στην αλλαγή, τη δυσπιστία

vi. Να είστε ανοιχτοί!

b. Ανάπτυξη εποικοδομητικής σχέσης

i. Δώστε χρόνο για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον

1. Καθιερώστε όρια

a. Φυσικά

b. Συναισθηματικά και ψυχολογικά

c. Κοινωνικά

d. Άλλα (πχ. πνευματικά)

2. Να είστε ευέλικτοι!

3. Να είστε πρόθυμοι και να δείχνετε ενδιαφέρον – χωρίς να είστε παρεμβατικοί!

ii. Να είστε έμπιστοι και ειλικρινείς

1. Να εμψυχώνετε

2. Διασφαλίστε διαφάνεια στην άποψη και τις ενέργειές σας

iii. Αφιερώστε χρόνο μαζί – διασκεδάστε!

1. Σχεδιάστε κοινές δραστηριότητες

2. Κάντε κοινές δραστηριότητες

3. Παρατηρήστε και αξιολογήστε κοινές δραστηριότητες

 

B. Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις

Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τη δραστηριότητα 1 ή 2 για να εισαγάγει το παιδί σε φροντίδα στο θέμα αυτό.

 1. “Η ζωή μου αν ήμουν καρτούν”: Μια σύντομη οπτική ιστορία των σημαντικών μου (αν)επίσημων δικτύων και συναφών ανθρώπων σε όλη μου την παιδική και εφηβική ηλικία.

Αιτιολόγηση: Η δυνατότητα δημιουργίας μιας “ιστορίας καρτούν” (μέσω σχεδιασμού cartoon, χρήσης ψηφιακών προγραμμάτων, τεχνικής κολάζ, αποκοπής και επικόλλησης φιγούρων καρτούν από περιοδικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει ο καθοδηγούμενος) αποτελεί έναν διασκεδαστικό τρόπο να επισημανθούν τα πιο σημαντικά γεγονότα, άνθρωποι, επιτεύγματα και δυσκολίες στον τομέα της κοινοτική συμμετοχής κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Αντί της παραδοσιακής βιογραφικής συνέντευξης που “μερικές φορές θεωρείται ως βαρετή”, αυτή η τεχνική είναι ένας δυναμικός τρόπος πρόσβασης σε σχετικό περιεχόμενο της διαδρομής της ζωής. Επειδή παράγεται ένα αποτέλεσμα (το καρτούν), αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης να επαναληφθεί και σε άλλες συνεδρίες, για να ενισχυθούν οι δεξιότητες και τα επιτεύγματα που ο καθοδηγούμενος παίρνει από τη διαδικασία καθοδήγησης.

 1. “Να κάνουμε μια οπτική αναπαράσταση των (αν)επίσημων δικτύων”

Αιτιολόγηση: Δεν είναι σπάνιο το γεγονός ότι τα παιδιά που αποχωρούν λόγω ενηλικίωσης έχουν δυσκολία να συστηματοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές τους (αν)επίσημες σχέσεις και δίκτυα του παρελθόντος και του παρόντος. Μια οπτική αναπαράσταση θα τον/την βοηθήσει να διαρθρώσει πληροφορίες, να σχεδιάσει και να οργανώσει τον τρόπο παρουσίασής του και να προβληματιστεί για τα πιο συναφή χαρακτηριστικά αυτών των σχέσεων και δικτύων. Θα είναι επίσης σημαντική επένδυση να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να δηλώσει τη κοινοτική συμμετοχή. Ένας κοινός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να σχεδιάσει μια «πίτσα» με διαφορετικές φέτες για κάθε σχετικό (αν)επίσημο δίκτυο. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν και άλλα σχήματα ή / και άλλες οπτικές αναπαραστάσεις – ας είμαστε δημιουργικοί!

 1. “Σχέσεις, σχέσεις …”: Βασικοί κανόνες για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, της αυτοπεποίθησης και της σύνδεσης

Αιτιολόγηση: Η καθιέρωση μακροχρόνιων αξιόπιστων σχέσεων είναι μία από τις πιο συχνά αναφερθείσες δυσκολίες για παιδιά με μακροχρόνια διαμονή στο σύστημα κρατικής φροντίδας. Αυτή η δραστηριότητα είναι αφιερωμένη στη στήριξη του εντοπισμού των δυσκολιών και της αναγνώρισης των δυνατών σημείων, βοηθώντας τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει στρατηγικές για την αντιμετώπιση της δυσπιστίας, των εμποδίων διασύνδεσης, της κακής επικοινωνίας ή / και άλλων δυσκολιών. Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, προτείνουμε να γίνει σε μορφή συνέντευξης Blogger – ο καθένας έχει 3 λεπτά για να θέσει σχετικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σαν να απαντάει ένας πολύ σημαντικός blogger που δίνει συμβουλές σε νέους ενήλικες (π.χ. , Ερώτηση: Γιατί νομίζετε ότι το να εμπιστευτείς είναι δύσκολο; Απάντηση: “ως blogger συνδεδεμένος με τόσους πολλούς ανθρώπους … Μπορώ να πω ότι είναι δύσκολο γιατί … οι άνθρωποι λένε ψέματα! Αλλά αγαπητοί μου followers – η έλλειψη εμπιστοσύνης μένει μαζί σας και όχι με τον ψεύτη! Οι άνθρωποι πρέπει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να μπορούν να ζουν μαζί … “).

 1. “Αν ήμουν παράγοντας κοινοτικής συμμετοχής για ένα παιδί σε φροντίδα”

Αιτιολόγηση: Η συστηματοποίηση των ευθυνών και των κύριων στόχων ενός ατόμου που είναι υπεύθυνος για την ενίσχυση της κοινοτικής συμμετοχής των παιδιών που αποχωρούν λόγω ενηλικίωσης είναι μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για το ΕΟΦ  να ακούσει ενεργά την οπτική γωνία καθοδηγούμενου σχετικά με το ρόλο εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτόν τον τομέα, αλλά και να απομυθοποιήσει, αποικοδομήσει και αποσαφηνίσει προκαταλήψεις και λανθασμένες ιδέες για αυτόν το ρόλο. Η συζήτηση δίνει ευκαιρία για brainstorming, εποικοδομητική αντιπαράθεση, δημιουργική ανάλυση και ανασκόπηση – ο/η ΕΟΦ πρέπει να αποφεύγει να επιβάλλει την προσωπική γνώμη ή / και να κατευθύνει τη συζήτηση.