Αναφορικά με το MIP

Η πλατφόρμα του Προγράμματος Καθοδήγησης για Ενσωμάτωση (ΠΚΕ) σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίσει τις ατομικές ανάγκες που βοηθούν σταδιακά στην μετάβαση για μια ολοκληρωμένη αυτοδιάθεση. Είναι σχεδιασμένη ως πακέτο εργαλείων για επαγγελματίες φροντίδας και μέντορες που εργάζονται με παιδιά άνω των 16 ετών που βρίσκονται στην διαδικασία αποχώρησης, η πλατφόρμα ΠΚΕ αποτελείται από δύο γενικά βήματα:

Βήμα 1: Αξιολόγηση:

Η πλατφόρμα παρουσιάζει ένα πακέτο εργαλείων αξιολόγησης για τους Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης φροντίδας που τους βοηθά να αξιολογήσουν την γνώση και τις ικανότητες του κάθε παιδιού προς αποχώρηση για αυτόνομη ζωή μέσα από 9 πυλώνες:

  1. Εκπαίδευση
  2. Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις
  3. Υγεία
  4. Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση
  5. Καριέρα και Εργασία
  6. Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης
  7. Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων
  8. Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις
  9. Στέγαση

Η διαδικασία βασίζεται στην συμμετοχική προσέγγιση καθώς περιλαμβάνει την ευκαιρία αυτό-αξιολόγησης για το κάθε παιδί προς αποχώρηση.

Βασισμένοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης Φροντίδας μαζί με το παιδί υπό φροντίδα θα συζητήσουν και θα μπορούν να αναγνωρίσουν σε ποιους πυλώνες το παιδί χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη βασισμένο στο offline εργαλείο αξιολόγησης.

Βήμα 2: Καθοδήγηση 

Επίσης, οι Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης Φροντίδας μέσω της πλατφόρμας ΠΚΕ έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια και καθοδηγητικές δραστηριότητες για κάθε πυλώνα και μπορούν να επιλέξουν αυτά που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση του παιδιού για να βελτιώσει και να προετοιμαστεί καλύτερα για την διαδικασία αποχώρησης.