Ε5_Δημιουργήστε το Βιογραφικό σας Σημείωμα και προετοιμαστείτε για συνέντευξη

Προκλήσεις

Αντιμετωπίση προκλήσεων

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία γνώση για το τι είναι Βιογραφικό Σημείωμα και συνέντευξη για εργασία.

Αυτό αντιμετωπίζεται μέσω της συνολικής φιλοσοφίας του εργαστηρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί/ προσαρμοστεί σε μια μέθοδο φιλική προς τα παιδιά, απευθυνόμενο σε βασικά ζητήματα με απλό, ολοκληρωμένο και ενδιαφέροντα τρόπο.

Οι συμμετέχοντες μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Ο ΕΟΦ θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει μετάφραση, ενώ θα ενθαρρυνθεί η μετάφραση από ομοτίμους.

Οι συμμετέχοντες θα διστάζουν να εκφραστούν.

Ο ΕΟΦ θα διασφαλίσει πως το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε μέρος οικείο και ασφαλές για τους συμμετέχοντες.

Στάδια Υλοποίησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Θέτοντας «Βασικούς κανόνες» (10-15 λεπτά)

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις για τους κανόνες του εργαστηρίου. Ζητήστε τους να σκεφτούν το περιβάλλον όπου μαθαίνουν καλύτερα και τους τύπους ανθρώπων που επιθυμούν να μαθαίνουν μαζί. Καταγράψετε σε έναν πίνακα παρουσιάσεων όλες τις υποδείξεις τους (π.χ. αμοιβαίος σεβασμός, ισότητα , εμπιστευτικότητα, ενεργή ακρόαση, ακρίβεια κ.λπ.) και κρεμάστε τους “Βασικούς κανόνες” σε ένα τοίχο σε εμφανές σημείο στο δωμάτιο, όπου να μπορείτε να ανατρέχετε, όποτε είναι απαραίτητο.

Δραστηριότητα Γνωριμίας – Το όνομά μου με μια χειρονομία (15 λεπτά)

Οι συμμετέχοντες μαζεύονται σε έναν κύκλο και καθένας/καθεμία, όταν είναι η σειρά του/της (δεξιόστροφα) πρέπει να πει το όνομά του/της και μετά να κάνει κάποια χειρονομία ή έκφραση προσώπου ή κίνηση σώματος, που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει το όνομά του/της.

(Εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζονται μεταξύ τους, ο συντονιστής/καθοδηγητής μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τη διάθεσή τους εκείνη την στιγμή και να κάνουν μια χειρονομία/ έκφραση/κίνηση για να αντικατοπτρίσουν τη διάθεση αυτή).

Μετά τη δραστηριότητα εξοικείωσης, παρουσιάσετε σε συντομία το πρόγραμμα του εργαστηρίου και τους στόχους που επιθυμείτε να έχουν πετύχει οι συμμετέχοντες στο τέλος του εργαστηρίου.

Πείτε τους ότι θα μάθουν για τη δημιουργία Βιογραφικών Σημειωμάτων, τις συνεντεύξεις για εργασία, τις τρεις αλληλένδετες διαδικασίες “3 Ps”, Προετοιμασία, Πρακτική Εξάσκηση και Παρουσίαση καθώς και πώς θα τα εφαρμόσουν στη δική τους περίπτωση.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:

«Δημιουργήστε το Βιογραφικό σας Σημείωμα» (3 ώρες)

 Αρχίστε να συζητάτε με τους συμμετέχοντες γύρω από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

   1. Γιατί χρειαζόμαστε το Βιογραφικό Σημείωμα;
   2. Ποιος θα διαβάσει το Βιογραφικό μου Σημείωμα; Κάτω από ποιες περιστάσεις κ.λπ.;
   3. Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε το βιογραφικό μας σημείωμα;
   4. Γιατί είναι σημαντικό να έχω έτοιμο Βιογραφικό Σημείωμα ακόμα και χωρίς να έχω προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή σημαντικά εκπαιδευτικά επιτεύγματα;

Καταγράψετε τις απαντήσεις και τα σημαντικά συμπεράσματα από την συζήτηση σε έναν πίνακα παρουσιάσεων, ώστε να είναι εμφανή κατά την διάρκεια όλου του εργαστηρίου και να ανατρέχετε σε αυτά με τους συμμετέχοντες.

ΘΕΩΡΙΑ (1,5 ώρα)

1. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πότε χρησιμοποιείται ένα Βιογραφικό Σημείωμα

Να είστε έτοιμοι εκ των προτέρων να εξηγήσετε στους συμμετέχοντες «Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα;» και «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Βιογραφικού Σημειώματος» (CV) και ενός Βιογραφικού σε μορφή Περίληψης (resume);

2. Επιλέξτε την καλύτερη μορφή Βιογραφικού Σημειώματος

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες σχετικά με τις μορφές Βιογραφικών Σημειωμάτων ότι μπορούν να βρουν δείγματα προτύπων, που είναι ευκολότερο να συμπληρωθούν. Εξηγήστε ότι συχνά στην ΕΕ ζητείται η ειδική μορφή Βιογραφικού Σημειώματος Europass. Εξηγήστε ότι είναι σημαντικό να επιλέγονται σαφείς και ευανάγνωστες γραμματοσειρές, να υπάρχει συνέπεια ως προς τη διάταξη του Βιογραφικού, να διατηρείται σύντομο και σχετικό (να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες) και ότι εάν δε ζητείται στην ανακοίνωση εργασίας, δε χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες τους στο Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας με το σωστό τρόπο

Τονίστε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να μπαίνουν στο πάνω μέρος του Βιογραφικού Σημειώματος.

4. Καταγράψτε με σειρά τη σχετική εργασιακή εμπειρία & σημαντικά επιτεύγματα

Εξηγήστε ότι είναι σημαντικό να αναφέρεται η σχετική εργασιακή εμπειρία και τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες κατά τη διάρκειά της, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Εάν δεν έχουν καμία ή λίγες επαγγελματικές εμπειρίες, συμβουλεύστε τους να καταγράψουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού, των πρακτικών ασκήσεων και των άτυπων θέσεων εργασίας. 

5. Δημιουργήστε σωστά την ενότητα της Εκπαίδευσης στο Βιογραφικό σας

Πείτε τους να συμπεριλάβουν όλη την εκπαιδευτική τους εμπειρία, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

6. Προσθέστε δεξιότητες σχετικές με τη θέση εργασίας

Εξηγήστε ότι πρέπει να συμπεριλάβουν όλες τις δεξιότητες που είναι σύμφωνες με την ανακοίνωση εργασίας. Γενικά, θα πρέπει να συμπεριλάβουν όλες τις ψηφιακές, γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

7.Συμπεριλάβετε συμπληρωματικές ενότητες Βιογραφικού Σημειώματος, εάν χρειάζεται

Ενημερώστε τους ότι μπορούν να συμπεριλάβουν επιπλέον ενότητες, όπως για μαθήματα που παρακολούθησαν, έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει κ.λπ., με σκοπό να ενισχύσουν το προφίλ τους και να προβάλουν τις ικανότητές τους.

8. Συμπληρώστε το Βιογραφικό Σημείωμα με συνοδευτική επιστολή

Εξηγήστε ότι συχνά απαιτείται η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής (επιστολής περιγραφής κινήτρων ), που συνοδεύει ένα Βιογραφικό Σημείωμα. Συζητήστε για τα κύρια μέρη και τη δομή της συνοδευτικής επιστολής.

Σε κάθε βήμα, πρέπει να εξηγήσετε τα βασικά σημεία που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες. Δώστε τους παραδείγματα και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το Resume Builder Online (βλ. https://zety.com/), για να οπτικοποιήσετε τη μάθημα.

Υπογραμμίστε ότι το Βιογραφικό Σημείωμα αποτελεί διαβατήριο στην αναζήτηση εργασίας, οπότε πρέπει να ετοιμαστεί πολύ καλά και να ενημερώνεται τακτικά. Υπενθυμίστε τους να συμπεριλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όλα τα εργαστήρια, τα μαθήματα και τα έργα που έχουν παρακολουθήσει. Αυτό σίγουρα δίνει στο Βιογραφικό προστιθέμενη αξία!

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ “3 Ρs” (1 ,5 ώρα)

Προετοιμαστείτε (Prepare):
Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους, ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι θα εφαρμόσουν όλα τα βήματα που έμαθαν. Εάν υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές, τότε αφήστε καθένα από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσει ένα. Αν όχι, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζεύγη, τα οποία θα πρέπει να συνεργαστούν και για τα δύο Βιογραφικά Σημειώματα. Εάν δεν υπάρχουν υπολογιστές ή φορητοί υπολογιστές, μπορείτε να προσαρμόσετε τη δραστηριότητα, να εκτυπώσετε τα πρότυπα των Βιογραφικών Σημειωμάτων και να αφήσετε τους συμμετέχοντες να συντάξουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα γραπτώς.

Εξασκηθείτε στην Πράξη (Practice):
Δώστε αρκετό χρόνο στους συμμετέχοντες να συντάξουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα. Συμβουλέψτε τους βοηθώντας σε τεχνικά ζητήματα και, εάν χρειάζεται, επεξηγήστε πεδία και λεπτομέρειες που οι συμμετέχοντες δεν έχουν καταλάβει. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες ακολουθούν τα βήματα διαδοχικά. Ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα σε ζευγάρια και δώσε ανατροφοδότηση.

Παρουσιάστε (Perform):
Στο τέλος της δραστηριότητας, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα. Ενθαρρύνετέ τους να σχολιάσουν το Βιογραφικό Σημείωμα των υπολοίπων ως προς το πώς μπορούν να το βελτιώσουν.

(Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ολοκληρώσετε το εργαστήριο και να συνεχίσετε με το επόμενο μέρος την άλλη μέρα. Θυμηθείτε να ανακεφαλαιώσετε και ζητήστε από τους συμμετέχοντες ανατροφοδότηση).

Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη εργασίας (3 ώρες)

(Εάν ξεκινήσετε αυτό το μέρος την επόμενη μέρα, θυμηθείτε να υπενθυμίσετε στους συμμετέχοντες τι έχουν μάθει ήδη, ενώ πριν αρχίσετε, να κάνετε μία δραστηριότητα για προθέρμανση).

1. Είδη συνεντεύξεων εργασίας και γενική δομή

Ξεκινήστε εξηγώντας στους συμμετέχοντες ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη συνεντεύξεων, όπως οι ατομικές συνεντεύξεις, οι ομαδικές συνεντεύξεις, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις, οι συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης κ.λπ. Εξηγήστε συνοπτικά κάθε είδος που μπορεί να αφορά παιδιά και νέους σε φροντίδα.

Παρουσιάστε στους συμμετέχοντες την τυπική δομή μιας συνέντευξης:

  •  Την εισαγωγή
  •  Το υπόβαθρο του συνεντευξιαζόμενου
  • Τη συζήτηση
  •  Ερωτήσεις
  •  Το κλείσιμο

2. Τυπικές ερωτήσεις συνεντεύξεων

Εξηγήστε το σκοπό καθεμίας από τις πιο πάνω ερωτήσεις καθώς και το ύφος και τον αντίκτυπο κάθε πιθανής απάντησης, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα:

  •  Μιλήστε μου για τον εαυτό σας
  •  Γιατί ενδιαφέρεστε για αυτήν την θέση εργασίας/εταιρεία;
  • Τις σας οδήγησε σε αυτό το πεδίο;
  •  Μιλήστε μου για την εργασιακή σας εμπειρία.
  •  Τι σας κάνει ικανό για αυτήν τη θέση εργασίας;
  •  Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία και ποια τα αδύναμα;
  •  Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε πέντε, δέκα χρόνια;

(Υπόδυση Ρόλων) Μετά την παρουσίαση, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια.
Ζητήστε τους, όπως είναι σε ζευγάρια, να διαλέξουν ένα επάγγελμα. Έπειτα αναθέστε τους ρόλους: συνεντευκτής και συνεντευξιαζόμενος ή αφήστε τους ίδιους να αποφασίσουν. Έπειτα ζητήστε από τους συνεντευκτές να θέσουν τις πιο πάνω ερωτήσεις και τους συνεντευξιαζόμενους να τις απαντήσουν. Οι συνεντευκτές θα πρέπει να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τις απαντήσεις που λαμβάνουν. Όταν θα έχουν τελειώσει τη διαδικασία όλα τα ζευγάρια, ζητήστε τους να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους και να συζητήσουν όλοι μαζί.

3. Τα 3 ‘’Ps’’: Προετοιμασία (Prepare), Πρακτική Εξάσκηση (Practice), Παρουσίαση (Perform)

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες τα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, για να προετοιμαστούν πριν τη συνέντευξη:

  • Προχωρήστε σε αυτοαξιολόγηση σχετικά με τα δυνατά σας σημεία, τα εργασιακά σας ενδιαφέροντα, τους εργασιακούς σας στόχους, την εργασιακή σας εμπειρία και τις ειδικές δεξιότητες και ικανότητές σας.
  • Διενεργήστε έρευνα για την εργασία που θέλετε, την εταιρεία, τη θέση και το γιατί ταιριάζετε στο συγκεκριμένο πεδίο.
  • Εντοπίστε την τοποθεσία της συνέντευξης ή προετοιμαστείτε για τηλεφωνική συνέντευξη.
  • Ντυθείτε καταλλήλως.
  • Προετοιμάστε 5 ιστορίες που αποδεικνύουν τις πιο «ελκυστικές» και σχετικές με τη θέση ικανότητες/δεξιότητές σας.
  •  Δημιουργήστε λίστα συστάσεων, για να αφήσετε στο συνεντευκτή, εάν σας ζητηθεί.
  •  Προετοιμάστε ερωτήσεις να κάνετε στο συνεντευκτή..

Εξηγήστε με λεπτομερή και σχετικά παραδείγματα το καθένα από τα παραπάνω στους συμμετέχοντες.

4. Κατα την διάρκεια της συνέντευξης

Δώστε βασικές συμβουλές για τη συμπεριφορά που εκτιμάται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και παραδείγματα για αναστοχασμό για καθένα από τα παρακάτω:

  •  Να είστε σε εγρήγορση , φιλικοί και ευγενικοί.
  •  Να διατηρείτε καλή οπτική επαφή.
  • Να είστε αισιόδοξοι για τον εαυτό σας.
  • Να έχετε αυτοπεποίθηση αλλά όχι αλαζονεία.
  •  Να συμπεριφέρεστε φυσικά, να είστε ο εαυτός σας.
  •  Να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα παραδείγματα ή ιστορίες, για να παρουσιάσετε τις ικανότητές σας.
  • Να είστε ειλικρινής.
  • Να δίνετε τα σωστά σημάδια συμπεριφοράς.
  •  Να απαντάτε με προσοχή.
  •  Να συμμετέχετε αλλά να μην κυριαρχείτε.
  • Να είστε ενθουσιώδης.
  • Να «πουλήσετε» τον εαυτό και τα δυνατά σημεία σας
  • Να κάνετε καλή πρώτη εντύπωση.
  • Να αφήστε καλή τελική εντύπωση.
  • Ο ενθουσιασμός κάνει εντύπωση που διαρκεί.
  •  Η ζωντανή αφήγηση μιας ιστορίας θα σας κάνει να ξεχωρίσετε!
  • Μην τους αφήσετε να αμφιβάλλουν για το ενδιαφέρον σας για τη θέση.

5. Παρουσίαση μετά τη συνέντευξη

Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι αποτελεί καλή πρακτική μετά από κάθε συνέντευξη να μαθαίνουν από την εμπειρία. Είναι σημαντικό να αναστοχαστούν το πώς τα πήγαν και να μάθουν από τα λάθη τους, για να τα έχουν υπ’ όψιν στην επόμενη εμπειρία συνέντευξης που θα έχουν. Προτείνετέ τους να στείλουν ένα ευχαριστήριο σημείωμα στον συνεντευκτή (το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αποδεκτό, παρόλο που το χειρόγραφο σημείωμα είναι αυτό που κάνει εντύπωση!) Πείτε τους να είναι υπομονετικοί αλλά και να μην περιμένουν πολύ καιρό για απάντηση. Μερικές φορές μπορεί και να μη λάβουν ποτέ απάντηση.

6. Δημιουργήστε την ιστορία σας

Εξηγείστε ότι οι ιστορίες αποτελούν τη βάση για το πώς σκεφτόμαστε, οργανωνόμαστε και θυμόμαστε λεπτομέρειες. Μια καλή ιστορία, με συγκεκριμένα αλλά και διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα για τις ικανότητες και δεξιότητές σας θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε μορφή ερωτήσεων που γίνονται συνήθως στις συνεντεύξεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ… «Μιλήστε μου για τον εαυτό σας», μέχρι οποιαδήποτε άλλης ερώτησης που σχετίζεται με τη συμπεριφορά. Μια καλή ιστορία αφήνει εντύπωση που διαρκεί και είναι ο καλύτερος τρόπος να «πουλήσετε» τις ικανότητες και δεξιότητές σας σε έναν πιθανό εργοδότη.

(Βιωματική Άσκηση/Υπόδυση Ρόλων) Πείτε στους συμμετέχοντες ότι τώρα θα περάσουν από όλα τα στάδια της προετοιμασίας, πρακτικής εξάσκησης και παρουσίασης σε προσομοίωση μιας συνέντευξης εργασίας.

. Ετοιμάστε εκ των προτέρων κάποιες αγγελίες εργασίας που θα πάρετε από εφημερίδα και κόψτε τις, ώστε να διαλέξουν οι συμμετέχοντες από αυτές. Ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να διαλέξουν μία εργασία. Έπειτα θυμίστε τους τα βασικά βήματα της προετοιμασίας, της πρακτικής εξάσκησης, της δημιουργίας μιας ιστορίας κ.λπ., μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης. Προμηθεύστε τους συμμετέχοντες με ένα πρότυπο με όλα τα βήματα με τα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να οργανώσουν την πορεία τους μέχρι τη συνέντευξη εργασίας.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη συνέντευξη. Στο στάδιο της πρακτικής εξάσκησης, ζητήστε τους να μείνουν μόνοι, σε ήσυχο χώρο και να εξασκηθούν. Μετά τη συνάντηση σε ολομέλεια, αναλάβετε το ρόλο του συνεντευκτή και πάρτε συνένευξη από όλους τους υποψήφιους.

Μετά το τέλος όλων των συνεντεύξεων, καλέστε τους συμμετέχοντες να συζητήσουν τις εντυπώσεις τους από κάθε συνέντευξη και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις.
Υπενθυμίστε τους ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η εξάσκηση!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Στο τέλος, παροτρύνετε τους συμμετέχοντες να μαζευτούν σε έναν κύκλο και ρωτήστε τον καθένα χωριστά τι έμαθε και τι θα «πάρει» μαζί του φεύγοντας από αυτό το εργαστήριο, τι θεωρεί ότι θα χρησιμοποιήσει σίγουρα στο μέλλον, τι δεν ήταν τόσο ενδιαφέρον και τι είναι αυτό για το οποίο θα ήθελε να μάθει ακόμα περισσότερα.