Αξιολόγηση Online

Αυτή η αξιολόγηση απευθύνεται σε νεαρούς που επιθυμούν να αυτοαξιολογήσουν τις γνώσεις τους σε 9 πυλώνες:

  1. Εκπαίδευση
  2. Υγεία
  3. Καριέρα & Απασχόληση
  4. Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες και Δεξιότητες Διαχείρισης Χρημάτων
  5. Γραφεικρατία, Νομοθεσία και Δικτύωση
  6. Επικοινωνία και Πολιτισμική Συνείδηση
  7. Στέγαση
  8. Κοινωνική Συμμετοχή και Διαπροσωπικές Σχέσεις
  9. Αυτοδιάθεση, Δεξιότητες Αυτονομίας και Ανάπτυξη Εφήβων

Στην αρχή της αυξιολόγησης, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χώρα διαμονής σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητη, για να λάβετε τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Μόνο μία απάντηση μπορεί να επιλεγεί ανά ερώτηση. Αν δεν είστε σίγουροι για κάποια ερώτηση, μπορείτε να πατήσετε στη σημαία δίπλα από τον αριθμό της ερώτησης και να την επανεξετάσετε αργότερα. Όλοι οι αριθμοί ερωτήσεων εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Εκείνοι οι οποίοι έχουν επισημανθεί, εμφανίζονται με διακεκομμένο περίγραμμα.

Καλή επιτυχία!