Αρχική

Το Πρόγραμμα Καθοδήγησης για Ενσωμάτωση (ΠΚΕ) είναι ένα από τα κύρια προϊόντα του προγράμματος INTEGRA το οποίο αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για επαγγελματίες φροντίδας που εργάζονται στα οικιστικά κέντρα, στα κέντρα ημέρας, σε σπίτια ή σε άσυλα. Το ΠΚΕ στοχεύει στην ικανότητα των Επαγγελματιών Ολοκλήρωσης Φροντίδας να καθοδηγήσουν και να ενδυναμώσουν τα παιδιά άνω των 16 ετών και να διευκολύνουν την διαδικασία αποχώρησης τους.

 Το πρόγραμμα Καθοδήγησης για Ενσωμάτωση (ΠΚΕ) συμπληρώνεται από την P4C, μια Πλατφόρμα Συνεργασίας φορέων που προσφέρει εκπαίδευση, επαγγελματική μάθηση και ευκαιρίες εργασίας καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες (π.χ νομικές συμβουλές, οικονομικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κτλ.) Η πλατφόρμα αυτή βοηθά τους επαγγελματίες φροντίδας και τους μέντορες για να καθοδηγήσουν και να φέρουν σε επικοινωνία τα παιδιά υπό φροντίδα και τους φορείς μετα-φροντίδας (εργοδότες, εκπαιδευτές, παιδαγωγούς, νομικούς σύμβουλους, σύμβουλους κτλ.) στο δρόμο για αυτοδιάθεση και κοινοτική συμμετοχή.

 Το πρόγραμμα INTEGRA συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιώματα, Ισότητα & Ιθαγένεια.

Αναφορικά με το MIP

Η πλατφόρμα του Προγράμματος Καθοδήγησης για Ενσωμάτωση (ΠΚΕ) σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίσει τις ατομικές ανάγκες που βοηθούν σταδιακά στην μετάβαση για μια ολοκληρωμένη αυτοδιάθεση. Είναι σχεδιασμένη ως πακέτο εργαλείων για επαγγελματίες φροντίδας και μέντορες που εργάζονται με παιδιά άνω των 16 ετών που βρίσκονται στην διαδικασία αποχώρησης, η πλατφόρμα ΠΚΕ αποτελείται από δύο γενικά βήματα:

Βήμα 1: Αξιολόγηση:

Η πλατφόρμα παρουσιάζει ένα πακέτο εργαλείων αξιολόγησης για τους Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης φροντίδας που τους βοηθά να αξιολογήσουν την γνώση και τις ικανότητες του κάθε παιδιού προς αποχώρηση για αυτόνομη ζωή μέσα από 9 πυλώνες:

  1. Εκπαίδευση
  2. Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις
  3. Υγεία
  4. Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση
  5. Καριέρα και Εργασία
  6. Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης
  7. Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων
  8. Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις
  9. Στέγαση

Η διαδικασία βασίζεται στην συμμετοχική προσέγγιση καθώς περιλαμβάνει την ευκαιρία αυτό-αξιολόγησης για το κάθε παιδί προς αποχώρηση.

Βασισμένοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης Φροντίδας μαζί με το παιδί υπό φροντίδα θα συζητήσουν και θα μπορούν να αναγνωρίσουν σε ποιους πυλώνες το παιδί χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη βασισμένο στο offline εργαλείο αξιολόγησης.

Βήμα 2: Καθοδήγηση 

Επίσης, οι Επαγγελματίες Ολοκλήρωσης Φροντίδας μέσω της πλατφόρμας ΠΚΕ έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια και καθοδηγητικές δραστηριότητες για κάθε πυλώνα και μπορούν να επιλέξουν αυτά που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση του παιδιού για να βελτιώσει και να προετοιμαστεί καλύτερα για την διαδικασία αποχώρησης. 

 

Άξονες για ανάπτυξη

Αυτοί οι εννέα πυλώνες αναγνωρίστηκαν μετά από μια εθνογραφική έρευνα σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι πυλώνες απευθύνουν τους εννέα πιο σημαντικούς τομείς που χρειάζονται ανάπτυξη για ετοιμασία και υποστήριξη ενσωμάτωσης των παιδιών άνω των 16 ετών υπό φροντίδα. Για περισσότερες πληροφορίες για την εθνογραφική έρευνα μπορείτε να διαβάσετε Ageing out of Care into Autonomous Living: White Paper

Εκπαίδευση

Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις

Υγεία

Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση

Καριέρα και Εργασία

Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης

Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων

Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις

Στέγαση

Τεστ αξιολόγησης

Η Online αξιολόγηση σχεδιάστηκε ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που απευθύνεται στα παιδιά υπό φροντίδα για να εκτιμήσουν την γνώση τους στους 9 πυλώνες για αυτόνομη ζωή:

  1. Εκπαίδευση
  2. Κοινοτική συμμετοχή και διαπροσωπικές σχέσεις
  3. Υγεία
  4. Επικοινωνία και πολιτιστική ενημέρωση
  5. Καριέρα και Εργασία
  6. Ικανότητες οικονομικής και χρηματικής διαχείρισης
  7. Ικανότητες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και ανάπτυξης των εφήβων
  8. Γραφειοκρατία, νομοθεσία και διαδικτυακές σχέσεις
  9. Στέγαση

Εξάλλου, συστήνεται για τον Επαγγελματία Ολοκλήρωσης φροντίδας να είναι παρόν και να υποστηρίζει το παιδί υπό φροντίδα κατά την διάρκεια της Online αυτό-αξιολόγησης. 

Η Offline Αξιολόγηση είναι ένα  πακέτο εργαλείων για τους μέντορες για επιπρόσθετη εκτίμηση στην γνώση και στις ικανότητες του παιδιού μέσα από αυτούς τους 9 πυλώνες. Ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας, στηριζόμενος στα αποτελέσματα της online αξιολόγησης μπορεί επιλεκτικά να εστιάσει σε μερικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί για περισσότερη σε βάθος εκτίμηση.