Ε7_Η Ταυτότητα μου. Εγώ και οι Άλλοι

Στάδια υλοποίησης

Άσκηση 1. Ηλιακός Νοητικός Χάρτης

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες: Εξηγήστε την ιδέα του νοητικού χάρτη , και ζητήστε τους να φτιάξουν μία σειρά από νοητικούς χάρτες όπου θα καταγράφουν ποια είναι η αντίληψη τους για τον εαυτό τους σε διάφορους τομείς της ζωής τους. Αφιερώστε μερικά λεπτά σε κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα του νοητικού χάρτη:

  • Σχέσεις – Καταγράψτε όλους τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν σε σχέσεις όπως αδερφός, γιος, εγγονός, ανιψιός, καλύτερος φίλος, συγκάτοικος, αγόρι, κορίτσι, κτλ.
  • Πολιτισμός – Καταγράψτε πολιτισμικούς τομείς της ζωής τους όπως η θρησκεία / πίστη, εθνικότητα, γλώσσα, ιθαγένεια, κτλ.
  •  Προτιμήσεις – Καταγράψτε τις αγαπημένες τους δραστηριότητες, χόμπι, μουσική, αθλήματα, τηλεοπτικές σειρές, κτλ.
  • Ελπίδες και ενδιαφέροντα – Καταγράψτε πράγματα που θέλουν να κάνουν στο μέλλον, όπως δουλειές, πόσα παιδιά θέλουν, να κάνουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, κ.α. και απαριθμήστε πράγματα που θέλουν να μάθουν, όπως να παίζουν ένα μουσικό όργανο, να παίζουν σκάκι, κτλ.
  •  Ικανότητες και πολύτιμα χαρακτηριστικά – Καταγράψτε τις δυνάμεις τους και τα πράγματα στα οποία είναι καλοί και τα οποία θα μπορούσαν να διδάξουν ή να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν κάποιον άλλο.

Ζωγραφίστε

Δώστε σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες μερικά φύλλα χαρτί και ένα στυλό και βάλτε τους να γράψουν «Ποιος είμαι;» στο κέντρο κάθε σελίδας. Από τον κεντρικό τομέα «Ποιος είμαι», οι καθοδηγούμενοι μπορούν να συνδέσουν τους διαφορετικούς τομείς της ζωής τους που συζητήθηκαν στο βήμα 1. Μπορούν επίσης να φτιάξουν μία σειρά από νοητικούς χάρτες όπου θα γράψουν ποια είναι η αντίληψη τους για τον εαυτό τους σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

Μοιραστείτε και συζητήστε

Κρατώντας τους νοητικούς χάρτες στο χέρι τους, παροτρύνετε τους να μετακινηθούν στον χώρο και να συζητήσουν ποιοι είναι, πώς βλέπουν τον εαυτό τους και πώς άλλοι νέοι έχουν φτιάξει τους νοητικούς τους χάρτες. Με ποιον έχουν τα περισσότερα κοινά; Είναι έκπληκτοι από όσα ανακάλυψαν;

Εορτασμός των διαφορών και των κοινών στοιχείων

Οι ομοιότητες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες σας να αναγνωρίσουν το κοινό έδαφος, αλλά επίσης θα καθησυχαστούν και θα ενισχύσουν και την μεμονωμένη αλλά και την συλλογική τους ταυτότητα. Εάν ένας καθοδηγούμενος ανακαλύψει πως δεν έχει κοινά με τους άλλους, γιορτάστε και τις διαφορές μαζί τους, καθώς αυτό σημαίνει πως η ομάδα είναι περισσότερο ποικιλόμορφη και τονίστε πως μπορεί να μάθει ο ένας από τον άλλο και να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να ξεπεράσει διαφορετικές δυσκολίες.

Να θυμάστε!!!

Οι πιο δημιουργικοί συμμετέχοντες ενδέχεται να προτιμήσουν να οπτικοποιήσουν τα θέματα από το να καταγράψουν απλώς τις απαντήσεις τους. Επομένως, να έχετε διαθέσιμα χρωματιστά στυλό ή μολύβια ώστε να μπορέσουν να ζωγραφίσουν/ σκιτσάρουν / σχεδιάσουν τις απαντήσεις τους. Σε μεγαλύτερες ομάδες, μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια λογική και να τους χωρίσετε σε μικρότερες ομάδες εργασίας.

Άσκηση 2. Γράμμα στον Εαυτό Μου

Αυτή είναι μια δραστηριότητα κλεισίματος. Μοιράστε στυλό και κάρτες / χαρτιά. Εξηγήστε τους πως πρόκειται να γράψουν ένα γράμμα στον μελλοντικό εαυτό τους, και πως αυτό θα τους βοηθήσει να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και τις γνώσεις τους από το εργαστήριο/πρόγραμμα.

Πείτε τους πως θα στείλετε τις κάρτες/γράμματα σε 4 μήνες και πως πρέπει το λάβουν υπόψη όταν τα γράψουν. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό περιθώριο με την ομάδα.

Μία συμβουλή για το μέλλον

Γράψτε τις ερωτήσεις σε έναν πίνακα παρουσιάσεων / πίνακα. Αυτές μπορεί να καθοριστούν από εσάς ή μέσω συζήτησης με την ομάδα. Για παράδειγμα:

 • Τι θα καταφέρω μέχρι την ημερομηνία Χ;
 • Τι θα κάνω αύριο, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα;
 •  Πώς νιώθω τώρα για τις μελλοντικές μου προοπτικές; Και πώς θέλω να αισθάνεται ο μελλοντικός εαυτός μου;
 • Μην ξεχνάτε…
 •  Θέλω να αλλάξω… επειδή…

Δώστε τους 15 – 20 λεπτά να συμπληρώσουν τις κάρτες/τα γράμματα τους. Περισσότερα εάν χρειάζονται χρόνο και είστε ευέλικτος.

Εισερχόμενα καθ οδόν

Μαζέψτε τις κάρτες/τα γράμματα, τοποθετήστε τα σε ένα ασφαλές μέρος, και ταχυδρομήστε τα στην συμφωνημένη ημερομηνία.

Παρατηρήσεις

Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι όσο ανοιχτή ή όσο κλειστή θεωρείτε κατάλληλη. Μπορείτε να τους περιορίσετε σε τρεις βασικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνουν. Ή μπορείτε να τους δώσετε την ελευθερία να γράψουν ό,τι θέλουν οι ίδιοι. Εκτιμήστε/αξιολογήστε τις ανάγκες της ομάδας και προσαρμόστε την δραστηριότητα αναλόγως.