Ε9_Διαδρομές επιτυχίας: πορεία προς την αυτονομία

Στάδια υλοποίησης

Υπόβαθρο: Η άσκηση θα αναπτυχθεί με τους ΑεΦ στο πλαίσιο της επιμέλειας στέγασής τους. 

  1. Δραστηριότητες Εκκίνησης (15 λεπτά ή ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας): Παρουσίαση M&M’s

a. Υλικό: μεγάλη συσκευασία M&M’s

b. Οδηγίες: Πιάστε μια μικρή χούφτα M&M’s (όσες θέλετε). Στη συνέχεια, αφού ο καθένας έχει πάρει όσες θέλει, και πριν τις φάνε, πρέπει να μοιραστούν ένα χαρακτηριστικό από το σπίτι των ονείρων τους. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι θεωρούν ως προτεραιότητα για το σπίτι των ονείρων τους και, αν χρειαστεί, να ανακατευθύνετε τη συζήτηση προς θέματα ασφάλειας, σταθερότητας, καθαριότητας και συγκατοίκησης.

Συζήτηση: Όταν έρθει η ώρα ένας/μία ΑεΦ να επιλέξει τρόπο στέγασης, θα πρέπει να απαντήσει 3 σημαντικές ερωτήσεις:

  •  Πού βρίσκεται το δικό σύστημα υποστήριξης του/της ΑεΦ; Η στέγαση και το σύστημα υποστήριξής του/της θα πρέπει να επηρεάζουν την περιοχή στην οποία ψάχνει να ζήσει. Ανοίξτε μια συζήτηση για το σύστημα υποστήριξής τους, τις μόνιμες σχέσεις τους, και εάν υπάρχουν προσβάσιμα μέσα μεταφοράς ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στη δουλειά ή στο σχολείο. Κάποιες γειτονιές είναι ακριβότερες από άλλες, αλλά εάν οι σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης ή οι άνθρωποι που τους βοηθούν βρίσκονται κοντά ή υπάρχει μεταφορικό μέσο με χαμηλό κόστος προς το σχολείο και τη δουλειά, μπορεί να επιλέξουν να μείνουν εκεί εφόσον τα οφέλη αυτά μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απώλειας στέγασης.
  • Πόσα λεφτά έχω; Οι νέοι πρέπει να έχουν ήδη αποταμιεύσει χρήματα προτού αναχωρήσουν από το σύστημα φιλοξενίας (βλέπε τις δραστηριότητες του Πυλώνα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης). Πρέπει να κατανοήσουν ότι η μετακόμιση σε ένα διαμέρισμα ή δωμάτιο έχει προκαταβολικά έξοδα, όπως μια εγγύηση, τέλη για την ενεργοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αγορά βασικών επίπλων.
  • Πόσο καλά μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου; Συνειδητοποιούν τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όπως το πλύσιμο των πιάτων, το πλύσιμο των ρούχων, και το να φροντίζουν να έχουν τα απαραίτητα εφόδια; Σε περίπτωση που θα μοιράζονται ένα δωμάτιο ή ένα σπίτι με άλλο/α άτομο/α, θα πρέπει να μάθουν πώς να συνυπάρχουν με συγκάτοικους και να διατηρούν τα προσωπικά και κοινόχρηστα μέρη του σπιτιού καθαρά.

Αφού συζητηθούν αυτά τα τρία στοιχεία, οι συμμετέχοντες καλούνται να τα εξατομικεύσουν για τη δική τους κατάσταση και να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και στα τρία. Τουλάχιστον ένας/μία επιτυχής πρώην ΑεΦ πρέπει να ακολουθήσει και να παρουσιάσει το πώς πήρε σχετικές αποφάσεις βάσει των απαντήσεων στις παραπάνω ερωτήσεις.

Άσκηση 1 – Στόχοι Αστέρια (1 ώρα 15 λεπτά)

a)  Υλικά: Φύλλα εργασίας (βλ. Παραρτήματα 1 και 2) Γραφική ύλη. Χρωματιστά μολύβια

b)  Οδηγίες:
1. Πρώτα μοιράστε τα φύλλα εργασίας Στόχοι Αστέρια (Παράρτημα 1). Αυτό το φύλλο εργασίας είναι φτιαγμένο να βοηθήσει τα παιδιά σε φροντίδα να σκεφτούν στόχους. Τα παιδιά θα πρέπει να γράψουν ένα στόχο σχετικά με τη στέγαση σε κάθε ένα από τα αστέρια, αλλά δεν χρειάζεται να τον εξηγήσουν ακόμα. Μόλις ολοκληρώσουν τη διαδικασία καταγραφής των στόχων τους για κάθε κατηγορία, θα πρέπει να σχεδιάσουν μια εικόνα έξω από το αστέρι που έχει να κάνει με το στόχο, για να τους δώσει μια οπτική αναπαράσταση του στόχου τους.
2. Στη συνέχεια, μοιράστε το φύλλο εργασίας Ερωτημάτων Στόχων Αστεριών (Παράρτημα 2). Αυτό το φύλλο εργασίας έχει ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους που μόλις καταγράψαν για τον εαυτό τους. Ζητήστε τους να απαντήσουν στις ερωτήσεις, προσφέροντάς τους βοήθεια αν τη ζητήσουν. Αφού τελειώσουν, συζητήστε τις απαντήσεις τους, το πόσο σημαντικοί είναι οι στόχοι, και τον τρόπος με τον οποίο οι στόχοι συνδέονται με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά τους μέχρι να μπουν στη νέα τους κατοικία.

Άσκηση 2 – Ιστορίες Επιτυχημένης Στέγασης (1 ώρα)

a)  Οδηγίες: Ο/η πρώην ΑεΦ με την ιστορία επιτυχίας θα πρέπει να διηγηθεί την ιστορία του/της, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να εμπλέκει και πρώην ΑεΦ που συμμετείχαν στο ημι-ανεξάρτητο σύστημα φροντίδας. 

b) Στόχος: συζητήστε και δημιουργήστε εναλλακτικές διαδρομές σε διάφορες πιθανές ιστορίες στέγασης που θα λαμβάνουν υπόψη τα πολιτιστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Υπενθύμιση!!!

    1.  Συζητήστε με τα παιδιά σε φροντίδα ότι το πρώτο μέρος διαμονής τους μετά την κρατική φροντίδα μπορεί να μην είναι το σπίτι των ονείρων τους. Με το που ενηλικιωθούν και αναχωρήσουν, κατά πάσα πιθανότητα να έχουν χρήματα μόνο για ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αλλά μετά από λίγο καιρό εργασίας, μπορεί να είναι σε θέση να πληρώσουν ενοίκιο για ένα δικό τους διαμέρισμα.
    2. Συζητήστε με τα παιδιά σε φροντίδα την τοπική υποστήριξη στέγαση που πιθανώς προσφέρεται από ΜΚΟ και κυβερνητικούς οργανισμούς.