MT-Διαδρομή καθοδήγησης: Οικοδομώντας αυτονομία βήμα προς βήμα, Υγεία

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις:

Λόγω της ευαισθησίας που ενυπάρχει στην παρούσα δραστηριότητα, τον πυλώνα “Υγεία”, η μεθοδολογία INTEGRA συνιστά έντονα πριν από την εφαρμογή της ο Επαγγελματίας Ολοκλήρωσης Φροντίδας να:

  • Αυτοαξιολογεί εάν είναι έτοιμος να κάνει τη συνεδρία, όχι μόνο όσον αφορά τις γνώσεις / δεξιότητες, αλλά και αν έχει τα απαραίτητα ψυχολογικά και συναισθηματικά εργαλεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις στιγμές συναισθηματικής δυσφορίας, τον συμμερισμό δύσκολων εμπειριών, εκνευρισμό, κλπ. από τον καθοδηγούμενο
  • Αναθεωρεί ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα για να εξασφαλίσει απόλυτη συμμόρφωση με αυτά

a. το να είσαι ΕΟΦ δεν είναι το ίδιο με το να είσαι επαγγελματίας υγείας – περιοριστείτε στον ρόλο και στη διαδικασία καθοδήγησης.

b. Περιορίστε την περιττή περιέργεια και τη διεισδυτικότητα – αυτή η δραστηριότητα δεν αποτελεί εκτίμηση της κατάστασης υγείας. Πρόκειται για μια δραστηριότητα καθοδήγησης σε σχέση με την υγεία – το τι θα συμμεριστεί καθορίζεται ανά πάσα στιγμή από τον καθοδηγούμενο.

  • Κάνει χρήση σχετικών πηγών (π.χ. επιστημονικές βάσεις δεδομένων, τεχνικούς εμπειρογνώμονες) που θα τον βοηθήσουν σε περίπτωση που χρειάζεται εμπεριστατωμένης ενημέρωσης / διευκρίνισης / επεξήγησης των πληροφοριών σχετικά με την υγεία του καθοδηγούμενου.

a. Οι παραπάνω πηγών ενδέχεται να πρέπει να ενισχυθούν / ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της δραστηριότητας.

b. Είναι σημαντικό στο παραπάνω σύνολο πηγών να συμπεριληφθούν δομές υγείας, σωματεία, τεχνικοί και επιστημονικοί εμπειρογνώμονες που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες / υποστήριξη άμεσα (ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και την σχετική επιτακτικότητα).

  • Εντοπίζει τις υφιστάμενες δομές / ΜΚΟ στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο καθοδηγούμενος σε περίπτωση επειγουσών φυσικών ή/και ψυχολογικών αναγκών.

a. Είναι απαραίτητο να επαληθεύσει ότι οι επιλεγμένοι οργανισμοί μπορούν στην πραγματικότητα να παρέχουν αποτελεσματική και γρήγορη υποστήριξη, εάν χρειαστεί.

  • Συναντά τον καθοδηγούμενο και εξηγεί τα κύρια περιεχόμενα της συνεδρίας, και μαζί αποφασίζουν αμφότερα εάν επιθυμούν να την υλοποιήσουν ή αν μια εναλλακτική είναι πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες, το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες του καθοδηγούμενου.

Κάθε μονοπάτι καθοδήγησης είναι μοναδικό και αυτό είναι που το κάνει πολύτιμο. Επομένως, δεν θα προταθούν δομημένες υποχρεωτικές δραστηριότητες για τις 9 συναντήσεις καθοδήγησης. Αντί αυτού, δίνουμε συστάσεις στον/στην ΕΟΦ και τον καθοδηγούμενο για να τις λάβουν υπόψη και να τις εφαρμόσουν με την ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζονται.

Για αυτήν τη συνάντηση, προτείνεται ο/η ΕΟΦ να επικεντρώσει τη συζήτηση σε:

Μέρος Α

  • Επανεξέταση της εμπειρίας της προηγούμενης συνεδρίας – σημαντικά θετικά στοιχεία, τι χρειάζεται αλλαγή / βελτίωση, συναισθηματική κατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά τη συνεδρία,
  • Βοηθήστε στην ανάπτυξη ενός εφικτού σχεδίου δράσης και στηρίξτε την εφαρμογή του (σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα): στηρίξτε τον προσδιορισμό των στόχων, τη σηματοδότηση των πρωτοβουλιών / δράσεων, τον προσδιορισμό των σημαντικών βημάτων για την επίτευξη των στόχων, στον ορισμό των στρατηγικών παρακολούθησης.
  • Παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τα επιτεύγματα και εξερευνήστε τις επιλογές που υπάρχουν
  • Συμβουλέψτε σε συγκεκριμένους τομείς δυσκολίας / ανάγκες εάν χρειαστεί
  • Δημιουργήστε ευκαιρίες για τους καθοδηγούμενους να αποκτήσουν εμπειρία

Μέρος Β

  • Υγεία

a. Σύντομο ιστορικό υγείας

i. μεγάλες δυσκολίες / προβλήματα κατά τη διάρκεια της πορείας ζωής

iii. θετικές διαστάσεις / γεγονότα σχετικά με την υγεία

iii. θετικά / χρήσιμα άτομα / οργανώσεις

iv. τη σχέση μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας

b. Υγεία σήμερα:

i. μεγάλες δυσκολίες / προβλήματα κατά τη διάρκεια της πορείας ζωής

ii. θετικές διαστάσεις / γεγονότα σχετικά με την υγεία

iii. θετικά / χρήσιμα άτομα / οργανώσεις

c. Στόχοι, επιθυμίες, φόβοι και προσδοκίες όσον αφορά την Υγεία

A. Ανάπτυξη εμπιστοσύνης

a. Εμβάθυνση στη «γνωριμία ο ένας με τον άλλον»

i. Εξασφαλίστε ενσυναίσθηση και θετική αλληλεπίδραση

ii. Να είστε προβλέψιμοι και συνεπής

iii. Εξασφαλίστε εμπιστευτικότητα

iv. Προλαμβάνετε τη δυσπιστία και την καχυποψία

v. Αναγνωρίστε τυχών σημάδια εκνευρισμού

vi. Να είστε ανοιχτοί!

b. Ανάπτυξη εποικοδομητικής σχέσης

i. Δώστε χρόνο για να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον

1. Καθιερώστε όρια

a. Φυσικά

b. Συναισθηματικά και ψυχολογικά

c. Κοινωνικά

d. Άλλα (πχ. πνευματικά)

2. Να είστε ευέλικτοι!

3. Να είστε πρόθυμοι και να δείχνετε ενδιαφέρον – χωρίς να είστε παρεμβατικοί!

ii. Να είστε έμπιστοι και ειλικρινείς

1. Να εμψυχώνετε

2. Διασφαλίστε διαφάνεια στην άποψη και τις ενέργειές σας

iii. Αφιερώστε χρόνο μαζί – διασκεδάστε!

1. Σχεδιάστε κοινές δραστηριότητες

2. Κάντε κοινές δραστηριότητες

3. Παρατηρήστε και αξιολογήστε κοινές δραστηριότητες

 

Β. Υγεία

 1. “Φυσική υγεία”: ας δούμε τι μου λέει το σώμα μου

Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητο ο καθοδηγούμενος να κατανοεί τις διαφορετικές εκδηλώσεις / συμπτώματα σωματικής δυσφορίας και ασθένειας για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και, αν χρειαστεί, να ζητήσει βοήθεια.

Αυτή η δραστηριότητα ξεκινάει με μια σύντομη άσκηση χαλάρωσης (ο/η ΕΟΦ μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο Jacobson ή μια πιο αυτοσχέδια άσκηση ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθοδηγούμενου και την εμπειρία του/της). Αφού αναγνωρίσει διαφορετικά μέρη του σώματος και σε ποια σημεία τείνει να συσσωρεύεται περισσότερο η εντάση, ο καθοδηγούμενος ζητείται να προσδιορίσει τις σημαντικότερες δυσκολίες και προβλήματα της ψυχικής του υγείας. Αυτά καταγράφονται (συνολικά ή σε ομάδες δυσκολιών/προβλημάτων) σε ένα φύλλο χαρτιού και φτιάχνεται ένα απλό και εφικτό σχέδιο δράσης (για παράδειγμα, αντί να βλέπουμε τηλεόραση 2 ώρες θα πηγαίνω, κάθε μέρα, για 30 λεπτά για περίπατο στη γειτονιά – θα κάνω ένα συνειδητό περπάτημα!).

 1. “Ψυχολογική υγεία: Πώς να την προωθήσετε;”

Αιτιολόγηση: Η ψυχολογική υγεία είναι ένα ευαίσθητο θέμα για πολλά παιδιά που αποχωρούν από το σύστημα φροντίδας λόγω ενηλικίωσης. Ακόμη και αν εμφανιστούν εκδηλώσεις / συμπτώματα (π.χ. αϋπνία, επιθετική συμπεριφορά) δεν αναγνωρίζονται ή/και δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει στην αναγνώριση της ανάγκης για την ενεργό προώθηση της ψυχολογικής υγείας. Για να γίνει αυτό, προτείνουμε μια δραστηριότητα εμπιστοσύνης και συμμερισμού του άγχους, των δυσκολιών, των φόβων και της απογοήτευσης στη ζωή. Από αυτή τη συζήτηση ο/η ΕΟΦ θα έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει την ανάπτυξη μέτρων θετικού τρόπου ζωής για την ενίσχυση της ψυχολογικής υγείας. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επίσημη βοήθεια και είναι απαραίτητο οι μύθοι, η δυσπιστία και οι λανθασμένες ιδέες γύρω από το θέμα της υγείας και φροντίδας να αποικοδομηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.

 1. “Κοινωνική υγεία: είμαι κοινωνικά υγιής; – Ερωτηματική συζήτηση “

Αιτιολόγηση: Ο ενεργός συλλογισμός για τη σημασία της θετικής και ενεργής κοινωνική υγεία είναι απαραίτητος για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Για να γίνει αυτό, προτείνουμε ο/η ΕΟΦ να εστιάσει σε Σωκρατική μέθοδο διατύπωσης ερωτήσεων, βοηθώντας τον καθοδηγούμενο να καταλάβει από μόνος του τη σημασία της εξασφάλισης της κοινωνικής υγείας («Τι νομίζετε ότι είναι η κοινωνική υγεία; Πιστεύεται έχει σημασία; Γιατί;»).

Τελικές συμβουλές:

 1. Εάν χρειάζεται, πρέπει να συμπεριληφθεί μια τέταρτη δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πως πρέπει να διατηρηθούν όλες οι διαστάσεις υγείας.
 2. Να παρέχεται αποτελεσματική και γρήγορη υποστήριξη (ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική) αν ο καθοδηγούμενο εκδηλώσει την ανάγκη ή/και εμφανιστούν συμπτώματα οξείας / ακραίας δυσφορίας κατά τις προηγούμενες δραστηριότητες.