Ε3_Υγιεινή ζωή στην ενηλικίωση

Στάδια υλοποίησης

Η εκπαίδευση στην υγεία θα παρέχεται μέσω ομαδικών, διαδραστικών δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν υπόδυση ρόλων, ομαδικό παιχνίδι με ερωτήσεις και απαντήσεις που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις επιλογές των νέων.

Πρώτη συνάντηση-

a. Διαδραστικές δραστηριότητες για να γνωριστούν μεταξύ τους   

b. συζήτηση σχετικά με τις σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές αλλαγές κατά την εφηβεία.

Δεύτερη συνάντηση –

Διαδραστικό παιχνίδι: ερωτήσεις και απαντήσεις που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα σχετικά με την ολιστική κατάσταση υγείας του ατόμου. Η υπόδυση ρόλων εξαρτάται από τις επιλογές των παικτών.

Για παράδειγμα, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μοναξιά και να προωθηθούν εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής σε ένα κοινωνικό δίκτυο (ως προστατευτικός παράγοντας), ο/η ΕΟΦ μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρακάτω βίντεο για δημιουργική συζήτηση (https://www.youtube.com/watch?v=n3Xv_g3g-mA).

Το βίντεο θα πρέπει να προβάλλεται σε μικρότερα μέρη και θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος για τους νέους να συζητήσουν τις ερωτήσεις με τους συμπαίκτες τους πριν παρακολουθήσουν το επόμενο μέρος του βίντεο.

Υπενθύμιση!!!

Αυτό μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα για μερικούς συμμετέχοντες, για αυτό προτείνετε αυτή τη δραστηριότητα μόνο σε ομάδες με το κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας.

Τρίτη συνάντηση – Επιλογές Υγιεινής Ζωής

Υπόδυση ρόλων και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες σχετικά με υγιεινές επιλογές σε διάφορες πτυχές (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κατανάλωση οινοπνεύματος, καπνίσματος, ναρκωτικά κ.λπ.) ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας των παιδιών.

Για παράδειγμα:

Ξεκινήστε μια συζήτηση σχετικά με την υγιεινή διατροφή:

Οι διαιτητικές επιλογές είναι μία από τις πρώτες αποφάσεις που οι έφηβοι αρχίζουν να κάνουν μόνοι τους. Ωστόσο, ορισμένοι έφηβοι τείνουν να κάνουν κακές διατροφικές επιλογές. Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν και να αναλύσουν την διατροφική πυραμίδα και να αντλήσουν πληροφορίες από τις εικόνες για την καλή ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

Συμπέρασμα του εργαστηρίου.

Ολοκληρώστε τις συνεδρίες υπογραμμίζοντας ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και η δημιουργία καλών συνηθειών μπορεί να οδηγήσει σε υγιεινές επιλογές ζωής ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.